Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

Державне агентство резерву України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» оголошує про проведення  I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

        Метою проведення Конкурсу є створення умов для кар’єрного зростання державних службовців, виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях, впливу на формування суспільної думки щодо престижу державної служби та виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії.

        Конкурс проводиться серед державних службовців категорій «Б» та «В» в номінаціях:

  • «Кращий керівник» (приймають участь державні службовці категорії «Б», які мають загальний стаж державної служби не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один  рік);
  • «Кращий спеціаліст» (приймають участь державні службовці категорії «В», які мають загальний стаж державної служби не менш як два роки).

        У Конкурсі можуть приймати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

        Для участі у І турі Конкурсу державні службовці  з 05 по 20 березня 2018 року включно подають Організаційному комітету з проведення І туру Конкурсу:

  • заяву про участь у Конкурсі;
  • копію особової картки державного службовця встановленого зразка;
  • подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;
  • інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

        Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України                   від 19.09.2007 № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби України від 21.02.2018 № 49.

        За довідками щодо участі у І турі Конкурсу звертатися  до секретаря Організаційного комітету Держрезерву з проведення І туру Конкурсу Левадної Лідії Анатоліївни за телефоном 234 33 76.