Місія та принципи діяльності

Заснування

Історія Держрезерву України розпочалася 1 листопада 1991 року з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 299-04 «Про створення Державного Комітету України з державного матеріального резерву», який був утворений на базі Українського територіального управління Комітету з державних матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР. В цій же постанові відзначалося, що новоутворений Державний комітет України з матеріального резерву є правонаступником цього управління, з чого витікає логічний висновок: Держкомрезерв має всі підстави додати до своєї 20-річної біографії ще шість десятиліть радянської доби.

Затвердження Положення

У 1992 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Положення про державний матеріальний резерв та Положення про Державний комітет України з матеріального резерву. Номенклатура та рівень накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву було затверджено в 1993 році, а в 1994 році – додатково затверджено Положення про Держкомрезерв. В січні 1997 році був прийнятий Закон України «Про державний матеріальний резерв»: система отримала професійну законодавчу базу своєї діяльності.

Реорганізація

З грудня 1999 року Комітет було реорганізовано в Державне Агентство по управлінню державним матеріальним резервом. Практика державного будівництва, розбудова економіки країни вимагала створення структури з високим статусом та відповідними повноваженнями. Тому, в серпні 2001 року Указом Президента України Агентство по управлінню державним матеріальним резервом було реорганізовано в Державний Комітет України з державного матеріального резерву. У жовтні того ж року затверджено Положення про Комітет.

Підпорядкування Кабміну

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про організацію системи центральних органів виконавчої влади» Державний комітет України з державного матеріального резерву реорганізовано в Державне агентство резерву України. Держрезерв здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Державне агентство резерву України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517. Згідно з Положенням Держрезерв є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

Обнуління резервів

Держрезерв жодного разу не реформувався із дати свого заснування 1991 року. До приходу нової команди влітку 2015-го – це було типове пострадянське відомство, централізоване та таке, що зовсім не відповідало вимогам часу. Рівень поінформованості про агентство у суспільстві був надзвичайно низьким. Діяльність відомства постійно супроводжувалося скандалами і ті, хто знали про агентство, переважно сприймали його як «заповідник корупції». Система Державного резерву спеціально доводилася до банкрутства – йшлося про «обнуління» резервів. Понад 10 років Держрезерв недофінансувався в обсязі, потрібному для виконання своїх функцій а з 2012 року фактично гроші із загального фонду бюджету на накопичення не надходили. Місяцями співробітникам не виплачувалась зарплата. Водночас у ЗМІ агентство згадували, коли відбувалося немотивоване зростання цін на товари: «Де ж Держрезерв із своєю функцією згладжування цінової волатильності?». Потягом багатьох років відомство в принципі не могло вирішити подібні проблеми, бо на це не було ресурсів.

Початок реформи

Нова команда, що прийшла в агентство влітку 2015 року, зіткнулася з  безгосподарністю і повною відсутністю контролю за діяльності підпорядкованих підприємств. За рік було проведено чимало змін – поборено корупцію на центральному та місцевому рівнях, значно покращено ефективність господарської діяльності агентства, розроблено концепцію реформування, що поступово втілюється в життя. Великі зміни відбулися в комунікаційній політиці Агентства. Новини Держрезерву стали регулярно з’являтися на його сайті, новий голова Агентства Вадим Мосійчук запровадив регулярне спілкування з суспільством через власну сторінку у мережі Фейсбук та блоги. Державне агентство резерву України наголосило на готовності завоювати довіру українського бізнесу, а також забезпечити гідний рівень прозорості роботи держпідприємств та якість їх корпоративного управління. Діяльність цієї державної установи довгі роки була закритою від очей громадськості та підприємництва. Реформування триває. Результатом його  стане відповідність української структури європейській моделі системи державного резерву.