Відбулося підсумкове засідання колегії Держрезерву

Відбулося підсумкове засідання колегії Держрезерву

На останньому в 2017 році засіданні колегії 26 грудня були розглянуті важливі питання діяльності системи Держрезерву. Зокрема:

1.  Стан погашення заборгованості по заробітній платі на підприємствах, які належать до сфери управління Держрезерву.

2.  Питання кадрової політики Державного агентства резерву України.

3.Стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів в Україні: стан реалізації Директиви 2009/119/ЄС.

4.Виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву за 2017 рік.

5.Впровадження  Системи багатоступеневого управління якістю  матеріальних цінностей (нафтопродукти, зерно та продовольчі продукти) на етапах постачання, зберігання та реалізації в системі Держрезерву України.

6.Про стан претензійно-позовної роботи Державного агентства резерву України.

Заслухавши та обговоривши інформацію доповідачів, члени колегії прийняли відповідні рішення. По першому питанню слід зазначити, що активні підприємства системи Держрезерву жодної заборгованості по заробітній платі не мають. По підприємствах, які не здійснюють господарської діяльності, було вирішено тримати на контролі стан погашення заборгованості із заробітної плати та платежів до бюджету, а також прискорити роботу по виключенню таких ДП з переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

По другому питанню Сектору управління персоналом під час проведення конкурсів сприяти залученню висококваліфікованих фахівців до роботи у Держрезерві та на підвідомчих підприємствах і організаціях.

Стосовно наступного питання щодо стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (стан реалізації Директиви 2009/119/ЄС) вирішено контролювати процес розробки законопроекту про створення МЗНН. Представництво ЄС в Україні готове сприяти якнайшвидшому написанню законопроекту, після прийняття моделі формування МЗНН Кабінетом Міністрів УКраїни. Також було прийнято рішення тримати на контролі внесення доповнень та поправок у Податковий кодекс України, Закони України «Про види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», «Про стратегічні резерви» та Положення «Про Державне агентство резерву України».

Щодо виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву за 2017 рік, то колегія доручила Управлінню державних резервів у межах повноважень вжити всіх заходів щодо затвердження плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2018 рік.

По цьому ж питанню УкрНДІ «Ресурс» забезпечити підготовку експертних висновків щодо якісного стану матеріальних цінностей держрезерву, які підлягають реалізації у порядку освіження, для надання їх незалежним оцінювачам. Фінансовому управлінню вжити заходів щодо затвердження кошторису на 2018 рік, з метою оголошення тендерів на закупівлю матеріальних цінностей держрезерву, наявність яких знаходиться на рівні незнижуваного запасу  та які підлягають реалізації у І-ІІ кварталах 2018 року. А Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей в установленому порядку забезпечити проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей держрезерву відповідно до заявок Управління.

За результатами розгляду п’ятого питання керівникам ДО та ДП Держрезерву надати УкрНДІ «Ресурс» інформацію щодо спроможності відомчих лабораторій здійснювати випробування показників якості матеріальних цінностей держрезерву та, у разі необхідності, перелік незалежних акредитованих лабораторій, які будуть залучатися також для здійснення таких випробувань. В свою чергу УкрНДІ «Ресурс» підготувати реєстр відомчих та незалежних акредитованих лабораторій, які будуть залучатися для здійснення випробувань показників якості матеріальних цінностей державного резерву.

Протягом 2017 року у межах претензійно-позовної роботи було подано 12 заяв на загальну суму 99 млн. грн., 7 заяв про зміну способу виконання рішення суду на загальну суму 4, 5 млрд. грн. Дебіторська заборгованість перед Держрезервом складає 2,7 млрд. грн.  Заслухавши питання «Про стан претензійно-позовної роботи Державного агентства резерву України» колегія прийняла рішення посилити контроль за веденням претензійно-позовної роботи та виконанням рішень судів на користь Держрезерву.

Підбиваючи підсумки, Голова Держрезерву подякував усім за наполегливу роботу, за здійснені кроки, які наближають кожне підприємство й організацію до поставлених цілей, і побажав членам колегії у наступному році працювати ще більш ефективно і результативно.