ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю ДК 016:2010 01.11.1 Пшениця; ДК 021:2015 03211 Пшениця (пшениця м'яка 2 класу, ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови").

Державне агентство резерву України

 

 

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

 

Голова тендерного комітету

 

________________ В.А. Мосійчук

 

 23 серпня   2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

на

закупівлю

 

ДК

016:2010 01.11.1 Пшениця;

ДК 021:2015 03211 Пшениця (пшениця м’яка 2 класу,

ДСТУ 3768:2010 „Пшениця. Технічні умови”).

 

за процедурою: відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

     Протокол засідання тендерного    комітету № 8    від „ 23    серпня       2016 р.

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2016

 

ЗМІСТ

 

Розділ І. Загальні положення

1.         Терміни, які вживаються в тендерній документації

2.         Інформація про замовника

торгів

3.         Процедура закупівлі

4.         Інформація про предмет

закупівлі

5.         Недискримінація учасників

6.         Інформація про валюту, у

якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

7.         Інформація про мову (мови),

якою (якими) повинні бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок усунення змін та надання роз’яснень

до тендерної документації

1.         Процедура надання

роз’яснень щодо тендерної документації

2.         Унесення змін до тендерної

документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

            1.         Зміст

і спосіб подання тендерної пропозиції

            2.

        Забезпечення тендерної пропозиції  

3.         Умови повернення чи

неповернення забезпечення тендерної пропозиції

4.         Строк протягом якого

пропозиції є дійсними

5.         Кваліфікаційні критерії до

учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

6.         Інформація про технічні,

якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7.         Інформація про

субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

8.         Унесення змін або

відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ ІV. Подання та розкриття

тендерної пропозиції

1.         Кінцевий строк подання

тендерної пропозиції

2.         Дата та час розкриття

тендерної пропозиції

Розділ V.

Оцінка  тендерної пропозиції

1.         Перелік критеріїв та

методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

2.         Інша інформація

3.         Відхилення тендерних

пропозицій

Розділ VІ. Результати торгів та укладення договору про

закупівлю

            1.

        Відміна замовником торгів чи

визнання їх такими, що не відбулися

            2.         Строк укладання договору

            3.         Проект договору про закупівлю

            4.

        Істотні умови, що обовязково включаються до договору

про закупівлю

            5.         Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.         Забезпечення виконання

договору про закупівлю

 

Додаток 1. Документи для підтвердження інформації про

відповідність кваліфікаційним критеріям (таблиця 1). Документи для

підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі

у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

Додаток 2. Інформація про технічні, кількісні та якісні

вимоги до предмета закупівлі

Додаток 3. Гарантійний лист

Додаток 4. Форма „Тендерна пропозиція учасника-переможця”

Додаток 5. Проект договору  про закупівлю

 

 

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України „Про публічні

закупівлі” (далі – Закон). Терміни вживаються у

значенні, наведеному в Законі

2. Інформація про замовника торгів:

 

2.1. повне

найменування:

Державне агентство резерву України

2.2.

місцезнаходження:

01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28

2.3. посадова

особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

З питань щодо організаційної частини – головний спеціаліст Сектору

забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних

цінностей: Одінцова Лариса Анатоліївна, м. Київ,

вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 235-17-42. 

З питань щодо технічної частини –  заступник начальна Управління державних резервів

- начальник відділу промислових товарів та нафтопродуктів: Шкляр Лариса Петрівна,

м. Київ, вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 234-32-28.

3. Процедура закупівлі

Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі

 

4.1. назва

предмета закупівлі:

ДК 016:2010 01.11.1

Пшениця; ДК 021:2015 03211 Пшениця (пшениця м’яка 2 класу, ДСТУ 3768:2010 „Пшениця.

Технічні

умови”).

 

4.2. опис окремої частини (частин) предмета

закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції:

Закупівля ДК 016:2010 01.11.1 Пшениця;

ДК 021:2015 03211 Пшениця (пшениця м’яка 2 класу,

ДСТУ 3768:2010 „Пшениця. Технічні

умови”) здійснюється за лотами: №№ 1-24  (24 лоти по 2,0 тис.

тонн)

 

4.3. місце,

кількість, обсяг поставки товарів:

 Загальний обсяг 48,0 тис. тонн:

 № 1-3:  3 лоти по 2,0 тис. тонн: ДП  «Стрийський КХП № 1» (вул. Грабовецька,

2, м.

Стрий, Львівська обл., 82400);

№ 4-9: 6 лотів по 2,0 тис. тонн: ДП «Хлібна база № 76» (вул. Елеваторна, 10, с. Кавуни, Арбузинський р-н, Миколаївська обл., 55310);

10-15: 6 лотів по 2,0 тис. тонн: ДП «Куліндорівський КХП» (Куліндорівський

промвузол, м. Одеса, 65025);

16-21: 6 лотів по 2,0 тис. тонн: ДП «Чортківський КХП» (вул.Білецька,

2, м.

Чортків, Тернопільська обл., 48500);

22-24 3 лоти по 2,0 тис. тонн: ДП «Хлібна база № 77

(Промзона смт. Іванівка Одеська обл., 67200)

 

4.4. строк

поставки товарів:

Продукція поставляється та закладається  до 30 листопада 2016 року

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та

організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних

умовах.

6. Інформація про валюту, у якій повинно бути

розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної

пропозиції є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими)

повинно бути складено тендерні пропозиції

Тендерна пропозиція та всі документи, що мають відношення до неї,

складаються українською мовою. У разі надання будь-яких документів іншою

мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад та

справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації

конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо

документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не

пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій

звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями

щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо

усунення порушень під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за

розясненнями та звернення щодо усунення порушеня  автоматично оприлюднюється в електронній

системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати розяснення

на звернення та оприлюднити

його на веб – порталі Уповноваженого органу відповідно до

статті 10 Закону;

у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником розяснень щодо змісту тендерної документації строк

подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою

не менше як на сім днів.  

2. Унесення змін до тендерної документації

 Замовник має право з власної

ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу

оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до

тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в

електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до

тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій

залишилося не менше ніж сім днів;

зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та

відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції

тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної

документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому

документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної

документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених

даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до

тендерної документації.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10

Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення

електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів з:

-

інформацією

та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним

критеріям (додаток 1 табл. 1);

-

інформацією

щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (додаток 1

табл. 2);

-

інформацією

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(додаток 2);

-

гарантійний

лист (додаток 3)

-

документами,

що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника

процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

Повноваження щодо підпису документів

тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з

протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або

іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на

підписання документів.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними

протягом 120 днів з дати розкриття

тендерних пропозицій.

Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну

пропозицію до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі

(лота).

2. Забезпечення тендерної пропозиції

Не вимагається замовником

3.  Умови

повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції