Підготовка Орієнтовного плану проведення Держрезервом консультацій з громадськістю на 2021 рік

Державне агентство резерву України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розробляє Орієнтовний план проведення Держрезервом консультацій з громадськістю на 2021 рік.

Відповідно до п.6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

При цьому, відповідно до п.5 Порядку консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Згідно з п. 3 Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517, основними завданнями Держрезерву є:

1) реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;

2) внесення Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо до 21 грудня 2020 року підготувати пропозиції до Орієнтовного плану проведення Держрезервом консультацій з громадськістю на 2021 рік.

Під час формулювання пропозицій просимо:

  • вказати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта);
  • зазначити суть питання, вирішення якого потребує проведення консультацій з громадськістю;
  • зазначити орієнтовний період проведення консультацій;
  • надати відповідні матеріали (у разі наявності).

Пропозиції подавати на поштову адресу Держрезерву: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28 та на електронну пошту: info@rezerv.gov.ua.