Підбиваємо підсумки 2017 року

Підбиваємо підсумки 2017 року

Рік, що минає, був надзвичайно плідним для усієї системи Держрезерву України.

«Уже сьогодні можна підбити підсумки по завданнях з KPI, які були поставлені на початку 2017 року, – зазначив Голова відомства Вадим Мосійчук. – По кожному напрямі – законодавчому, організаційному, фінансовому та інших, ми спрацювали на 100%. 2017 став роком прориву у багатьох питаннях та переломним у реформуванні усієї системи».

Якщо ж детально зупинитися на показниках, то умовно можна виділити таких 10 основних кроків.

1. Фінансові показники

Державні організації Держрезерву до кінця року фактично вийдуть на 90 мільйонів гривень надходжень, що більше на 40% у порівнянні з 2016 роком.

Державні підприємства за 11 місяців отримали чистий дохід у розмірі 351 млн. грн., що на 10 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Фінансовий результат за цей період складає 13,8 млн. грн., у минулому році цей показник дорівнював  9,8 млн. грн. У відсотковому співвідношенні ріст прибутку з року в рік дорівнює 141%.

Збільшено кількість експортних контрактів  поставки муки та висівок. За 5 місяці 2017/18 маркетингового року ДП «Куліндорівський КХП» було експортовано понад 30 тис. тон продуктів зернопереробки. 

2. Закладка та реалізація

До Держрезерву у 2017 році закладено матеріальних цінностей на суму 521 млн. грн. по 8 номенклатурних позиціях, реалізовано - на суму 121 млн. грн.

3. Законодавчий напрям

Активізовано роботу щодо

  • Концепції реформування Державного агентства резерву України;
  • Проекту Закону «Про стратегічні резерви» (остання версія направлена до Мінекономрозвитку та торгівлі в грудні 2017 року);
  • Положення про Державне агентство резерву України;
  • Положення про реалізацію матеріальних цінностей Держрезерву.

Усі матеріали передано до Мінекономрозвитку.

4. Модернізація  підприємств та організацій системи Держрезерву

У 2017 році на модернізацію у ДО та ДП витрачено близько 30 млн. грн. В тому числі на впровадження енергозберігаючих технологій. Фактично усі підприємства скоротили споживання енергоносіїв на 10%, а від газу відмовилися повністю – встановили твердопаливні котли. Майже усі перейшли на LED-освітлення, що дає економію в понад 30%.

На ДП «Златодар» запустили сонячну електростанцію. Установка складається з 280 модулів загальною потужністю -  7,5 тис. кВт*год в місяць або майже 89 тис. кВт*год  електроенергії на рік. В грошовому еквіваленті це дасть можливість економії  понад 200 тис. грн. на рік.

На ДО «Комбінат «Айстра» придбано нове сучасне лабораторне обладнання, в тому числі, що дає можливість проводити аналізи палива за євростандартами.

На ДП «Куліндорівський КХП» встановлено оббивальну машину для  підвищення якісних характеристик борошна та енергоефективності обладнання.

На ДО «Комбінат «Прогрес»» завершено перший етап модернізації промислового холодильника, який  включив повну термоізоляцію зовнішніх стін, заміну вікон, облаштування новим сонцезахисним вентильованим фасадом, встановлення обладнання для автоматичного забезпечення  температурного та  вологісного режиму   нульових камер холодильника.

В центральному офісі оновлено ІТ-інфраструктура, придбано ліцензоване програмне забезпечення, оновлено комп’ютерну техніку, встановлено програму автоматизованого документообігу.  

5. Імплементація Директиви 2009/119/ЕС

У червні 2017 року Розпорядженням КМУ N 503-р Держрезерв визначено головним за формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів в Україні. 

Було розроблено модель формування та фінансування мінімальних запасів нафти (МЗНН) в Україні відповідно до Директиви 2009/119/ЕС. Обрана модель МЗНН була підтримана членами Європейського Енергетичного Співтовариства та Робочою групою. Держрезервом уже підготовлена постанова КМУ  щодо затвердження моделі МЗНН і передана до Міненерговугілля.

6.Запровадження ф’ючерсних контрактів

У рамках реформування на підприємствах системи Держрезерву запроваджено  ф’ючерсні контракти з поставкою базового активу, як можливість для держави більш ефективно управляти матеріальними цінностями. Перша успішна угода по запровадженню ф’ючерсів на пшеницю відбулася на Миколаївському підприємстві «Хлібна база №76» влітку 2017. На початку грудня на "Українській біржі"  відбувся старт торгів ф'ючерсним контрактом на пшеницю з поставкою на СРТ Одеса.  На другому етапі пілотного проекту уже проведено дві нові угоди на елеваторах Держрезерву – Дніпровському підприємстві "Хлібна база №73"  та Миколаївському підприємстві «Хлібна база №76»,  допущених до організації поставки. В наступному році Держрезерв готовий «відпрацювати» можливості та інструменти поставних ф’ючерсів і по нафтопродуктах.

7. Організаційний напрям

Введена в дію нова штатна структура. У процесі розробки нового штатного розкладу були ґрунтовно змінені, як самі відділи агентства, так і їх функціонал. Зокрема створено Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей, введено посаду спеціаліста з технічного захисту інформації. На базі Відділу фінансово-економічного аналізу створено Фінансове управління. До складу Управління правового забезпечення введено Сектор претензійно-позовної роботи. Виокремлено із Управління державних резервів у самостійний підрозділ Відділ мобілізаційних резервів.

Була створена Робоча група щодо переходу державних організацій у державні підприємства, тобто відмови ДО від державного фінансування. Розроблено та затверджено План дій та графік переходу, який буде розпочато вже у першому кварталі 2018 року. Цьому процесу передувала ціла низка внутрішніх перетворень та серйозний фінансово-господарський аудит.

Проведено необхідний юридичний супровід для запровадження Наглядових рад із незалежними членами, підготовлено відповідні зміни до статутів та положень.

8. Диверсифікація шляхів фінансування

Ведеться активна робота із UNIDO щодо модернізації холодильних установок на столичному комбінаті «Прогрес». Також ведуться переговори з швейцарсько-німецькою компанією «Des energy» щодо встановлення сонячних панелей на комбінатах системи Держрезерву.

9. Претензійно-позовна робота

У поточному році було подано 12 заяв на загальну суму 99 млн. грн., 7 заяв про зміну способу виконання рішення суду на загальну суму 4,5 млрд. грн.

Станом на сьогодні дебіторська заборгованість перед Держрезервом складає 2,7 млрд. грн.

Відкрито виконавчих впроваджень на 900 млн. грн. Боржниками погашено заборгованість на суму 9 млн. грн.

10. Матеріальні цінності

Розроблено проект Порядку формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та обсягів їх накопичення.

Розроблено проект Розпорядження КМУ щодо списання матеріальних цінностей Держрезерву, який погоджено усіма зацікавленими міністерствами та відомствами та передано до Мінекономрозвитку та торгівлі для подальшої передачі на КМУ.

Частково відбулася передача розброньованого мобілізаційного резерву для ОДА.

«Підводячи риску, можна сказати, що мета 2017 – підвищення ефективності діяльності та відновлення позитивного іміджу й довіри до Держрезерву, виконана. Новий рік стане наступним кроком якісного й результативного перезавантаження, який ми позначили, як Держрезерв 2.0, – резюмував Голова Держрезерву. – На початку 2018 року будуть озвучені нові пріоритети й завдання у рамках реформування.»