Держрезерв готовий забезпечити потреби країни в період воєнного стану

Держрезерв готовий забезпечити потреби країни в період воєнного стану

«Метою створення Держрезерву є забезпечення потреб країни в особливий період, у тому числі й під час введення воєнного стану в країні в цілому чи в окремих її регіонах. Об’єми запасів та перелік номенклатурних позицій достатні. Якщо Кабінет Міністрів прийме відповідне рішення, Держрезерв виконає свою основну функцію. Крім того, підприємства та організації системи державного резерву готові не тільки забезпечити необхідним, а й прийняти на зберігання стратегічні запаси матеріальних цінностей сил оборони», - наголосив Вадим Мосійчук.

            На цей час підприємства системи працюють у штатному режимі відповідно до усіх передбачених норм законодавства. Разом з тим, для упередження можливих непередбачуваних ситуацій, Голова Держрезерву підписав наказ про посилення охорони на усіх об’єктах, особливо 10 підприємствах, що знаходяться у регіонах України, в яких згідно Указу Президента України та рішення ВРУ вводиться воєнний стан, а саме: Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Також за розпорядженням Кабінету Міністрів України на особливий період передбачено посилення охорони підприємств системи держрезерву підрозділами Національної гвардії України.

            Нагадаємо, згідно Закону України «Про державний матеріальний резерв» Державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за  рішенням Кабінету Міністрів України. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву в разі настання особливого періоду провадиться згідно з нормативно-правовими актами держави.

            ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що особливий період   -   період   функціонування   національної
економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування,  Збройних  Сил  України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.