Голова Державного агентства резерву України публічно відзвітував за 2016 рік

Голова Державного агентства резерву України публічно відзвітував  за 2016 рік

 

3 березня 2017 року Голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук на публічному обговоренні з представниками громадськості та ЗМІ доповів про результати діяльності агентства в 2016 році.

P1120482

«За звітний період було проведено чимало змін – поборено корупцію на центральному та місцевому рівнях, значно покращено ефективність господарської діяльності агентства, розроблено концепцію реформування, що втілюється в життя, – зазначив очільник відомства. – Державне агентство резерву України забезпечує гідний рівень прозорості роботи держпідприємств та якість корпоративного управління. Результатом впровадження реформи в підсумку буде відповідність української структури європейській моделі системи державного резерву».

Відповідно до основних етапів реформування діяльність Держрезерву у 2016 році було зосереджено на територіальному та адміністративному реформуванні, перегляді номенклатури, фінансовому плануванні, формуванні холдингу та передачі резервів. Створення нормативно-правових, інституційних та організаційних засад сприяло  проведенню завершального етапу реформи.

Відповідно до затвердженого Головою державного агентства резерву України Плану роботи на 2016 рік було розроблено ряд заходів, спрямованих на виконання завдань та пріоритетних напрямів роботи  Державного агентства резерву України.

Пріоритетами 2016 року були визначені:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Реалізація заходів з метою реформування системи державного резерву з урахуванням передового європейського досвіду, у тому числі нормативно-правове забезпечення запровадження реформ.
  2. Забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, у тому числі шляхом оптимізації їх номенклатури і системи зберігання, удосконалення процедур закупівлі, реалізації та відпуску, забезпечення своєчасного освіження та контролю за станом зберігання.
  3. Проведення ефективної кадрової політики та боротьба з корупцією.

 

Слід зазначити, що Державне агентство резерву України в рамках  Концепції реформування системи державного матеріального резерву, стало ініціатором впровадження вимог Директиви 2009/119/ЕС, яка зобов’язує держави-члени Європейського енергетичного співтовариства до створення мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій.  Голова Держрезерву Вадим Мосійчук під час офіційних візитів до Республіки Хорватія, Словацької Республіки, Республіки Сербія ознайомився з досвідом впровадження основних положень Директиви 2009/119/ЄС щодо створення запасів нафти, політикою та процедурами реагування на випадок надзвичайних ситуацій в країнах-членах ЄС. Було проведено ряд офіційних зустрічей та заходів з Європейськими експертами та консультантами з Міжнародного енергетичного агентства, Європейського енергетичного співтовариства  з метою обговорення питання щодо реалізації в Україні Директиви.

Також, у грудні 2016 рок  Держрезерв залучився підтримкою консорціуму Kantor, який надає технічну допомогу у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до зобов’язань щодо імплементації Директиви 2009/119/ЕС в Україні.

З метою підвищення рівня ефективної діяльності  було здійснено аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємств системи державного резерву України з метою відновлення їх платоспроможності або здійснення заходів з передачі на приватизацію чи їх ліквідації. Постійно проводиться моніторинг та аналіз фінансових показників підзвітних підприємств та організацій (прибуток державних підприємств за 2016 рік склав 10,6 млн. грн.; надходження державних організацій – 64 млн. грн.), аналіз наявності та технічного стану виробничих потужностей, складання календарного плану реорганізаційних процесів тощо з метою оптимізації діяльності підприємств системи державного резерву України шляхом об’єднання їх майна у єдину юридичну особу задля ефективного державного управління, яке забезпечить відмінні фінансово-господарські показники.P1120490

Голова Держрезерву України також окреслив пріоритетні напрями роботи на 2017 рік, а саме: розвиток ІТ–інфраструктури, імплементація Директиви 2009/119/ЄС, а також зміна структури відомства та відмова від бюджетного фінансування державними організаціями.

«Цього року разом з експертами, пошуком яких займається Kantor, маємо розробити законодавчу базу, модель фінансування накопичення та зберігання екстрених запасів нафти та нафтопродуктів, а також модель структури екстрених резервів», – наголосив Вадим Мосійчук.

Після обговорення зазначених питань прийнято рішення схвалити звіт про результати діяльності Державного агентства резерву України за 2016 рік та План роботи на 2017 рік з урахуванням внесених на засіданні  зауважень і пропозицій.

Публічний звіт Голови Держрезерву - http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf