2020

 


 

 

ПЛАН РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НА 2020 РІК

 

 

 

РОЗДІЛ 1.ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2020 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

 

1

2

3

4

5

 

Пріоритет І. НАКОПИЧЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЗЕРВІ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ

 

ЗАВДАННЯ 1.1. ОПРАЦЮВАННЯ СТАНУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ

 

1.1.1

Опрацювання річних звітів щодо наявності матеріальних цінностей державного резерву, наданих підвідомчими організаціями, підприємствами та пунктами відповідального зберігання

І квартал

службова записка

Управління державних резервів

 

1.1.2

Вжиття заходів щодо доведення наявності матеріальних цінностей державного резерву до затверджених обсягів накопичення, у першу чергу до незнижуваного запасу

І квартал

пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей до рівня накопичення

Управління державних резервів

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

ЗАВДАННЯ 1.2. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

1.2.1

Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого річного плану закупівель

протягом року

заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

ЗАВДАННЯ 1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

1.3.1

Вжиття заходів з підготовки та супроводження процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву

протягом року

результати процедури закупівлі

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

Пріоритет ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (ВИХОДЯЧИ З НАЯВНОГО ФІНАНСУВАННЯ) ПРОВЕДЕННЯ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНІВ ОСВІЖЕННЯ

 

ЗАВДАННЯ 2.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЛАНУ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

 

2.1.1

Контроль за поданням підприємствами та організаціями– зберігачами матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву, пропозицій до плану освіження матеріальних цінностей відповідно до наказу Держрезерву від 29.12.2017 № 290

до 01 листопада

пропозиції

Управління державних резервів

 

2.1.2

Опрацювання пропозицій, поданих підприємствами та організаціями–зберігачами матеріальних цінностей державного резерву

ІV квартал

проект плану освіження

Управління державних резервів

 

2.1.3

Підготовка та подання до Мінекономіки плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2021 рік

ІV квартал

розпорядження Кабінету Міністрів України

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ В ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ

2.2.1

Планування реалізації та закупівлі матеріальних цінностей державного резерву з урахуванням термінів зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку

протягом року

пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей державного резерву

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

2.2.2

Вжиття заходів щодо закладення матеріальних цінностей до державного резерву у порядку освіження

І квартал

пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей у порядку освіження

Управління державних резервів

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

2.2.3

Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель

протягом року

заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в порядку освіження

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

2.2.4

Супроводження проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву

протягом року

результати процедури закупівлі

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

 

2.2.5

Вжиття заходів щодо початку проведення процедури реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження

протягом року

перелік матеріальних цінностей

 

Управління державних резервів

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

 

2.2.6

Направлення суб’єкту оціночної діяльності доручення щодо здійснення ним заходів з оцінки майна та надання Держрезерву звіту про оцінку майна або акта оцінки майна

протягом року

доручення

Управління державних резервів

 

2.2.7

Направлення до Фонду державного майна України звіту про оцінку майна або акта оцінки майна з метою його рецензування

протягом року

рецензія на звіт або акт

Управління державних резервів

 

2.2.8

Вжиття заходів щодо здійснення реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження

протягом року

заявка на реалізацію

 

Управління державних резервів

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

 

2.2.9

Підготовка та супроводження процедур реалізації матеріальних цінностей

протягом року

результати процедури реалізації

 

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

 

2.2.10

Приведення внутрішніх організаційно-розпорядчих документів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 985 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву»

ІІ квартал

організаційно-розпорядчі документи Держрезерву

Управління правового забезпечення

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

Пріоритет ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРІГАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧАХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 

ЗАВДАННЯ 3.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО (В ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО) РЕЗЕРВУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1.1

Розробка та затвердження квартальних планів проведення контрольних заходів щодо відповідальних зберігачів

щокварталу

квартальний план

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

3.1.2

Здійснення контрольних заходів на підприємствах-відповідальних зберігачах незалежно від форми власності з метою перевірки виконання ними зобов’язань щодо зберігання матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також відповідності зазначених матеріальних цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам

 

протягом року

контрольний захід

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

3.1.3

Контроль за своєчасністю і повнотою усунення підприємствами-відповідальними зберігачами незалежно від форми власності виявлених у результаті проведення контрольних заходів недоліків і порушень

протягом року

листи, повідомлення

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

3.1.4

Впровадження нових підходів в реалізацію контролю на основі розроблених нових законодавчих актів та/або змін до діючих з метою підвищення ефективності контролю за зберіганням матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву

протягом року

законодавчі акти

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

3.1.5

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з даними підприємств-відповідальних зберігачів

І квартал

результати звірки

Відділ мобілізаційного резерву

 

3.1.6

Проведення аналізу узагальнених звітів підприємств-відповідальних зберігачів (форма 12-мр) для формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву в розрізі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підприємств, які належать до сфери їх управління

постійно

аналіз

Відділ мобілізаційного резерву

 

3.1.7

Усунення розбіжностей між обліковими даними Держрезерву стосовно фактичної наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та обліковими даними центральних та місцевих органів виконавчої влади

протягом року

звірка

Відділ мобілізаційного резерву

 

3.1.8

 

Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження

 

протягом року

звіт про наявність

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ

3.2.1

 

Забезпечення переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з підприємств-зберігачів, щодо яких порушено справу про банкрутство або які ліквідуються, на підприємства/організації системи державного резерву України

 

протягом року

наказ, розпорядження (наряд)

Відділ мобілізаційного резерву

 

3.2.2

Укладення договорів відповідального зберігання, додаткових угод про погодження річних розмірів коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з підприємствами, установами та організаціями-зберігачами мобілізаційного резерву

протягом року

договори, додаткові угоди

Відділ мобілізаційного резерву

 

ЗАВДАННЯ 3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

3.3.1

 

Координація робіт щодо зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах та організаціях системи державного резерву України

протягом року

доручення організаціям та підприємствам

Управління державних резервів

 

3.3.2

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного резерву в частині самостійного проведення підприємствами освіження матеріальних цінностей (в тому числі Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 24.09.2012 № 1042) та подання Мінекономіки пропозицій щодо їх удосконалення

протягом року

пропозиції

Управління державних резервів

 

3.3.3

Розроблення та затвердження спеціального плану розміщення матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах і організаціях системи державного резерву

у місячний строк після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення

план розміщення

Управління державних резервів

 

Пріоритет ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО, З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ТА СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

ЗАВДАННЯ 4.1. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАМОВЛЕНЬ), ВИЗНАЧЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

4.1.1

Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання

 

протягом року

проекти нормативно-правових актів

Відділ мобілізаційного резерву

 

4.1.2

Опрацювання та погодження розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури та аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018

 

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

4.1.3

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, або які ліквідуються

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

ЗАВДАННЯ 4.2. РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЇХ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

4.2.1

Розроблення проекту нормативно-правового акту щодо реформування системи державного резерву України

ІV квартал

проект нормативно-правового акту

Управління правового забезпечення

 

4.2.2

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту нормативно-правового акту щодо реформування системи державного матеріального резерву України

ІV квартал

нормативно-правовий акт

Управління правового забезпечення

 

4.2.3

Розроблення та погодження Порядку утилізації та списання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зіпсовані, втратили свої властивості і не придатні до використання

протягом року

проект Порядку

Відділ мобілізаційного резерву

 

4.2.4

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення, з подальшою їх утилізацією

 

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

4.2.5

Підготовка пропозицій щодо визначення структури системи державного резерву

ІV квартал

проект рішення

Кабінету Міністрів України

Управління правового забезпечення

 

ЗАВДАННЯ 4.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗБРОНЬОВАНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ

4.3.1

Аналіз якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх реалізації

протягом року

план реалізації розброньованих матеріальних цінностей, заявки для реалізації

Відділ мобілізаційного резерву

 

4.3.2

Підготовка та супроводження процедур реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

протягом року

результати процедури реалізації

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

 

ЗАВДАННЯ 4.4.ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У Т.Ч. НЕЗНИЖУВАНОГО ЗАПАСУ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

4.4.1

Опрацювання пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та визначення норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу

І квартал

узагальнені пропозиції

Управління державних резервів

 

4.4.2

Забезпечення опрацювання робочою групою узагальнених пропозицій Держрезерву відповідно до вимог Порядку розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2018 № 2003

ІІ квартал

пропозиції та рекомендації робочої групи

Управління державних резервів,

робоча група

 

4.4.3

Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України

ІІ квартал

проект постанови Кабінету Міністрів України

Управління державних резервів

 

Пріоритет V. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, ЗА РАХУНОК ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, ПОСТУПОВОЇ ВІДМОВИ ВІД БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТОЩО

ЗАВДАННЯ 5.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

5.1.1

Розгляд і подання на погодження проектів планів організаційно-технічних заходів підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

І квартал

плани організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

Фінансове управління

 

5.1.2

Аналіз звітів підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

протягом року

звіти про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

Фінансове управління

 

5.1.3

Забезпечення контролю за дотриманням підприємствами, установою та організаціями, які належать до сфери управління Держрезерву, встановлених лімітів споживання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження

протягом року

оперативна звітність

Фінансове управління

 

ЗАВДАННЯ 5.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

5.2.1

Організація та проведення засідань Погоджувальної ради щодо аналізу результатів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

протоколи засідань

Фінансове управління

 

5.2.2

Розроблення державними підприємствами та організаціями стратегічних планів на 2021-2023 роки

ІІ квартал

стратегічні плани

Фінансове управління

 

5.2.3

Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізація державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку

протягом року

затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів

Фінансове управління

 

ЗАВДАННЯ 5.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

5.3.1

Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій

постійно

листи, довідки, інформації

Сектор внутрішнього аудиту

 

5.3.2

Проведення внутрішніх аудитів та звітування Голові Держрезерву про результати діяльності Сектору

постійно по мірі проведення аудитів

доповідні записки

Сектор внутрішнього аудиту

 

 

РОЗДІЛ 2.  ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ

 

1

Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2020 року

 

до 15 березня

звіт

Управління державних резервів

 

2

Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономіки відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву

 

щокварталу

звіт

Управління державних резервів

 

3

Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву

щомісяця

звіт

Управління державних резервів

 

4

Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву:

- станом на 1 січня 2020 року;

- станом на 1 липня 2020 року

 

 

до 15 березня

до 10 липня

 

 

звіт

звіт

Відділ мобілізаційного резерву

 

5

Підготовка та подання до Мінекономіки зведених даних про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у розрізі центральних та місцевих органів виконавчої влади і підприємств, які належать до сфери їх управління (форма 16-мр

щокварталу до 10 числа місяця, що наступає за звітним

зведені дані

Відділ мобілізаційного резерву

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

6

Перевірка штатних розписів державних організацій та державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації

затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

Фінансове управління

 

7

Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики

 

протягом року

оперативна звітність

Фінансове управління

 

8

Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів  коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

додаткові угоди до договорів відповідального зберігання

Фінансове управління

 

9

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови КМУ від 12.04.2002 №532)

протягом року

погоджені кошториси витрат та звіти про витрати

Фінансове управління

 

10

Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2020 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2020 рік

у двотижневий термін після отримання лімітних довідок

проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету

Фінансове управління

 

11

Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2020 рік

у місячний строк після затвердження розпису держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету

Фінансове управління

 

12

Розроблення і подання на погодження до Мінекономіки паспортів бюджетних програм  на 2020 рік

у 45-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

накази Мінекономіки                       та Мінфіну про затвердження паспортів бюджетних програм

Фінансове управління

 

13

Підготовка і подання до Мінекономіки розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2020 рік

у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету

затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету

Фінансове управління

 

14

Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2020 рік

у разі необхідності

довідки про зміни до розпису Державного бюджету України

Фінансове управління

 

15

Підготовка і подання до Мінекономіки пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів виділених бюджетних асигнувань

по мірі відкриття бюджетних асигнувань

розподіли виділених бюджетних асигнувань

Фінансове управління

 

16

На виконання наказу Мінекономіки від 02.03.2015 № 205:

- подання до Мінекономіки зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству

 

 

щокварталу,

 

 

щороку

 

щороку

 

 

зведені (консолідовані) показники фінансових планів

зведені показники проектів фінансових планів

 

фінансові плани

Фінансове управління

 

17

Надання до Мінекономіки інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832)

щокварталу,

щороку

інформаційно-аналітичні матеріали

Фінансове управління

 

18

Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву

у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету

Фінансове управління

 

19

Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2020 рік

у тижневий термін після одержання лімітних довідок

лімітні довідки про бюджетні асигнування

Фінансове управління

 

20

Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік  та проекту прогнозу державного бюджету на 2022-2023 роки

ІІІ квартал

форми бюджетного запиту

 на 2021 рік

Фінансове управління

 

21

Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву

до 7 числа місяця наступного за звітним

звіти з праці за формами              №№ 1-ПВ (місячна),                             1-ПВ (квартальна)

Фінансове управління

 

Забезпечення ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

22

Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

І квартал

результати внутрішньої оцінки якості

Сектор внутрішнього аудиту

 

23

Розроблення та затвердження  програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Держрезерві

І квартал

програма

Сектор внутрішнього аудиту

 

24

Формування, погодження та затвердження Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту

січень

операційний план

Сектор внутрішнього аудиту

 

25

Проведення моніторингу та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту 

двічі на рік у термін:

- до 30 червня

  - до 31 грудня

база даних

Сектор внутрішнього аудиту

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

26

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

протягом року

професійне навчання,

підвищення кваліфікації

Сектор управління персоналом

 

27

Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 2020 рік

 

січень

план

Сектор внутрішнього аудиту

 

28

Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Сектору у навчаннях, які проводяться Міністерством фінансів України. Підвищення кваліфікаційного рівня шляхом самоосвіти

 

 

постійно

навчання

Сектор внутрішнього аудиту

 

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ

 

29

Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад в Державному агентстві резерву України  та керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

30

Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В», а також керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

31

Організація проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» у встановленому порядку

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

32

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо  призначення та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

призначення та звільнення

з посад керівників

Сектор управління персоналом

 

33

Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2020 рік

 

жовтень-грудень

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

34

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Держрезерву, підприємств, установи та організацій сфери управління

протягом року

 

 

 

заходи

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

35

Інформування Голови Держрезерву про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держрезерву

в разі виявлення

доповідна, службова

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

36

Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держрезерві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

 

за дорученням Голови Держрезерву

матеріали службового розслідування

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

37

Участь в експертизі проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держрезервом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

протягом року

накази, доручення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

38

Участь у проведенні внутрішнього аудиту Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

за дорученням Голови Держрезерву

доповідна

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ

 

39

Вжиття заходів щодо застосування фінансових санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв»

протягом року

позов, претензія

Управління правового забезпечення

 

40

Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву

протягом року

чинний перелік виконавчих проваджень

Управління правового забезпечення

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

41

Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2020 рік

січень

план мобілізаційної підготовки  Агентства

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

42

Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву

грудень

мобілізаційний план Держрезерву

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

43

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2019 рік:

- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України

- Мінекономіки

 

 

до 15 січня

до 15 лютого

 

 

доповідь

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

44

Розробка, погодження та затвердження Плану основних заходів з охорони праці в системі державного резерву на 2020 рік

1 квартал

план основних заходів з охорони праці в системі держрезерву на 2020 рік

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

45

Підготовка Планів організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях системи державного резерву в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2020-2021 років

І, ІІІ квартали

план організаційних заходів

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

46

Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці

протягом року

акт, матеріали перевірок

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

47

Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установи та організацій системи державного резерву України  з питань правової роботи

 

протягом року

консультації, листи

Управління правового забезпечення

 

48

Надання методичної допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи

протягом року

листи - роз’яснення

Фінансове управління

 

49

Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку

протягом року

консультації, листи

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

50

Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву, організаціям та підприємствам, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань державної таємниці

постійно

листування

Режимно-секретний сектор

 

51

Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

консультації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

52

Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави

до 1 квітня

роз’яснення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

53

Надання структурним підрозділам та окремим працівникам Держрезерву роз’яснень щодо застосування антикорупційного  законодавства

постійно

роз’яснення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

54

Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та їх окремим працівникам роз’яснень щодо здійснення процедур закупівель та реалізації матеріальних цінностей державного резерву  відповідно до вимог діючого законодавства

постійно

консультації, листи

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

55

Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України № 630 від 26.09.2015

до 1 лютого

звіт

Режимно-секретний сектор

 

56

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно у відповідності до ЗВДТ, інформування про зміну, залишення без змін або скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації в установленому порядку

протягом року

акт

Експертна комісія з питань таємниць Держрезерву

 

57

Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013

згідно плану

акт

Комісія Держрезерву

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

58

Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в тому числі мобілізаційного) резерву та на утримання апарату Держрезерву

протягом року

платіжні доручення

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

59

Забезпечення виконання статей Бюджетного кодексу України у 2020 році

постійно

зведені дані

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

60

Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

щокварталу

зведений звіт

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

61

Подання до Державної казначейської служби та Мінекономіки бюджетної та фінансової звітності

щокварталу

звіти

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

62

Подання до Державної фіскальної служби України податкової декларації з ПДВ та звітів про суми доходів фізичних осіб та утриманих і нарахованих податків

щомісяця

звіти

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

63

Перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування»)

І квартал

акт

Комісія з питань проведення перевірки наявності документів з грифом

«Для службового користування»

 

64

Подання до Мінекономіки на погодження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2021 рік та два роки, наступні за плановим

 

до 15 липня

пріоритетні  напрями роботи

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

65

Формування та подання до Мінекономіки для затвердження Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України плану роботи Держрезерву на 2021 рік

до 15 грудня

план роботи

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

66

Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву:

- річний звіт за 2019 рік;

- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    роботи Держрезерву на 2020 рік

 

 

 

до 20 лютого

до 10 числа місяця, наступного за звітним

звіт

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

67

Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61

 

 

до 10 числа місяця, наступного за звітним

 

інформація

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

68

Підготовка засідань колегії Державного агентства резерву України в установленому порядку

згідно з планами

наказ про введення в дію рішень колегії

Секретар колегії, члени колегії, керівники структурних підрозділів Держрезерву

 

ЗАХОДИ ЗІ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

69

Організація заходів зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом- конфіденційної інформації про фізичну особу (персональні дані)

протягом року

заходи

головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

 

70

Організація заходів зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості з грифом  «Для службового користування»

протягом року

заходи

головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

 

71

Організація заходів зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (АС) класу 1 на об’єкті електронно-обчислювальної техніки Держрезерву, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом, що становить державну таємницю (кімната № 516) Відділу мобілізаційного резерву

до 1 березня

заходи

головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

 

72

Організація заходів з визначення і підготовки приміщення (кімнати) Держрезерву для розгортання Національного телекомунікаційного вузла (НТМ)

протягом року

заходи

головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

 

73

Організація заходів з визначення з розгортання Національного телекомунікаційного вузла (НТМ) у визначеному і підготовленому приміщенні (кімнаті) Держрезерву

протягом року

заходи

головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

 

 

 

 

Голова Державного агентства резерву України                                                                                     Ярослав ПОГОРІЛИЙ