Публічна інформація

Орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2022 рік


Відповідно до Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р, Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» та з метою проведення аудиту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1646-р відповідальною особою проведено  аудит інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держрезерву.

Відповідно до Положення про Державне агентство  резерву України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517, Державне агентство резерву України (далі – Держрезерв) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України.

Відповідно до норм чинного законодавства, основними завданнями Держрезерву є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву; управління державним резервом; інформаційно-аналітичне, науково-методичне та нормативне забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву; організація будівництва, ремонту та експлуатації виробничих об’єктів та об’єктів   соціального призначення системи державного резерву.

Враховуючи викладене, Державним агентством резерву України реєстри (систематизована сукупність інформації, володільцем  якої є Держрезерв, що зберігається в електронній (у  формі таблиці або в інформаційній системі)  або паперовій формі не ведуться.

Крім того,  Державним агентством резерву України адміністративні та інші публічні послуги не надаються.


У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керівництво Державного агентства резерву України тимчасово припиняє проведення особистого прийому громадян.

При цьому зазначаємо, що громадяни, які мають бажання звернутись до Держрезерву, можуть звертатись письмово на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28, та на електронну пошту: info@rezerv.gov.ua.


Державне агентство резерву України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розробляє Орієнтовний план проведення Держрезервом консультацій з громадськістю на 2022 рік.

Відповідно до п.6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

При цьому, відповідно до п.5 Порядку, консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Згідно з п. 3 Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517, основними завданнями Держрезерву є:

1)   реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;

2) внесення Першому віце-прем’єр-міністру України - Міністру економіки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо до 20 грудня 2021 року підготувати пропозиції до Орієнтовного плану проведення Держрезервом консультацій з громадськістю на 2022 рік.

Під час формулювання пропозицій просимо:

  • вказати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта);
  • зазначити суть питання, вирішення якого потребує проведення консультацій з громадськістю;
  • зазначити орієнтовний період проведення консультацій;
  • надати відповідні матеріали (у разі наявності).

 

Пропозиції подавати на поштову адресу Держрезерву: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28 та на електронну пошту: info@rezerv.gov.ua

 

Перелік відомостей, які містять службову інформацію в Державному агентстві резерву України
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік
Орієнтовний план проведення консультації з громадськістю на 2018 рік