УкрНДІ Ресурс

УкрНДІ Ресурс
 • Геворкян Артем Юрійович

 • В. о. директора
 • Адреса:
  вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ,03680
 • Телефон:
  044-529-60-56, 044-528-55-24
 • Вебсайт:
  http://ndiresurs.gov.ua
 • E-mail:
  info@ndiresurs.gov.ua

Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» –  головна установа системи державного резерву у питаннях, пов’язаних із організацією якісного збереження матеріальних цінностей у державному резерві, проведення вхідного та періодичного контролю за якістю цих матеріальних цінностей, методичним та лабораторним забезпеченням для визначення якісних показників матеріальних цінностей державного резерву (наказ Державного агентства резерву України від 22.01.2013р. №7 «Про впорядкування взаємодії між підприємствами та організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву України для посилення контролю за якістю матеріальних цінностей державного резерву»).

У жовтні 1930 року в Києві створена лісопромислова станція для вирішення проблем підвищення технічного і технологічного рівня в меблевій, деревообробній і лісозаготівельній промисловості, яка перетворилася у великий науково-дослідний центр України в деревообробній промисловості  в Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини.

У 2004 р. на базі УКРНДІМОД створено новий інститут  Український державний науково-дослідний інститут “Ресурс”. 9 жовтня 2012 року УкрНДІ “Ресурс” було переіменовано в Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження. 26 лютого 2016 Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження було переіменовано в УкрНДІ “Ресурс”. За період існування Інститут підпорядковувався: 1946 Міністерство лісової промисловості УРСР; 1951 Міністерство лісової та паперової промисловості УРСР; 1956 Київський РНГ; 1960 Академія будівництва і архітектури: 1963 Державний комітет з лісової промисловості СРСР; 1966 Міністерство лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР; 1969 Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР; 1992 Державний комітет деревообробної промисловості України; 1993 Міністерство промисловості України; 1997 Міністерство промислової політики України; 2004 Державний комітет України з державного матеріального резерву.

УкрНДІ «Ресурс» є правонаступником Українського державного науково- дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження. З метою вирішення наукових та науково прикладних питань з реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву УкрНДІНанобіотехнологій перейменовано в Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (наказ Державного агентства резерву України від 26 лютого 2016 року № 37).

Основними функціями та завданнями УкрНДІ «Ресурс» є:

• науково-методичне забезпечення діяльності системи державного резерву;

• проведення багатоступеневого контролю якості МЦ на відповідність вимогам чинних нормативних документів;

• внутрівідомча координація та методичне регулювання системою управління якістю МЦ державного резерву.

Зміна пріоритетних напрямів роботи Інституту зумовлена реформуванням всієї системи державного резерву України, зміною законодавства України, підписанням Україною Угоди про Асоціацію з ЄС.

Наразі діяльність УкрНДІ «Ресурс» приводиться у відповідність з концепцією реформування системи Держрезерву України згідно передовим європейським практикам. Крім того, потреба в реформуванні та реорганізації обумовлена новими підходами до стратегічних резервів, які будуть складатися:

• зі стратегічного резерву (до якого ввійде аграрний холдинг із хлібними базами і елеваторами зернопродуктів),

• резерву нафтопродуктів (холдинг).

З метою вдосконалення та посилення багатоступеневого контролю за якістю МЦ державного резерву створено підрозділи: сектор аналізу зерна та зернопродуктів та сектор пробопідготовки у складі лабораторії досліджень хіміко-біологічних чинників, сектор дослідження якості та умов зберігання нафтопродуктів у складі відділу досліджень якості та умов зберігання нафтопродуктів та промислової групи товарів. У 2016 році Державне агентство резерву України вперше за роки існування Інституту надало повноваження, ресурси та відповідний механізм для проведення вхідного та періодичного контролю якості зерна та зернопродуктів, що закладається та зберігається у системі держрезерву.

В Інституті створено сектор досліджень якості та умов зберігання зерна та зернопродуктів відділу досліджень якості та умов зберігання зерна, зернопродуктів та продовольчої групи товарів (в штаті 4 фахівця).

З метою організації і порядку здійснення періодичного та вихідного контролю якісних показників зерна державного резерву України було затверджено Порядок взаємодії між державними підприємствами, що належать до сфери управління державного резерву та УкрНДІ «Ресурс» під час приймання та зберігання зерна.

З метою організації і порядку здійснення періодичного та вихідного контролю якісних показників зерна державного резерву України було затверджено Графік періодичного контролю якості та умов зберігання зерна державного резерву України (Наказ Державного агентства резерву України від 18 березня 2016 р. № 48).

З метою врегулювання проведення операцій із зерном державного резерву та забезпечення належного ведення обліку зерна державного резерву України затверджено Порядок розгляду структурними підрозділами Держрезерву актів зачистки партій зерна та списання природних втрат зерна (Наказ Державного агентства резерву України від 18 березня 2016 р. № 50). Посилено кадровий потенціал відділу досліджень якості та умов зберігання нафтопродуктів та промислової групи товарів та створено сектор дослідження якості та умов зберігання нафтопродуктів. Виконуються роботи з розробки комплексу основоположних нормативних документів для забезпечення діяльності системи стандартизації Державного Агентства резерву України на основі європейських вимог.

Інститутом розробляються нормативні документи на автомобільні бензини та паливо дизельне довготривалого зберігання. Представники Інституту включені до складу Технічного комітету “Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії” (ТК38). На виконання окремого доручення Голови Державного агентства резерву України від 03.02.2016 р. №2/ОД/01 проведений аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України. На підставі проведеного аналізу, в рамках виконання робіт з розробки нормативних документів, що регламентують якість нафтопродуктів довготривалого зберігання, УкрНДІ «Ресурс» спільно з ТОВ «НДІ «МАСМА» за сприянням Технічного комітету ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» розроблені проекти національних стандартів ДСТУ «Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови» та ДСТУ «Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови».

Наказом Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 27 квітня 2017 р. № 102 національні нормативні документи ДСТУ 8704:2017 «Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови» та ДСТУ 8705:2017 «Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови» прийняті з наданням чинності з 01 вересня 2017 року.

Послуги

1. УкрНДІ «Ресурс» має сертифікованих аудиторів та пропонує послуги з:

• проведення діагностичних аудитів існуючих систем управління, консалтингових послуг з впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів. • проведення діагностичних аудитів виробничих потужностей потенційних постачальників харчових продуктів Держрезерву України перед проведенням тендеру на відповідність встановленим вимогам.

2. Аналізи ґрунту, води та добрив на вміст основних елементів живлення і мікроелементів за загальноприйнятими і оригінальними методиками. Підготвка рекомендацій по оптимізації внесення добрив, що, в свою чергу, веде до підвищення врожайності при мінімізації витрат, підвищенню якості продукції і зменшує екологічне навантаження на оточуюче середовище при аграрному виробництві. 3. Контроль якості харчових продуктів

3. Вогнебіозахисна обробка (Ліцензія №457055 на право виконання, проектування вогнезахисної обробки):

• розроблення робочих проектів вогнезахисту деревини, металевих та інших конструкцій;

• вогнезахисна обробка деревини та тканин;

• захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій.