Модель формування МЗНН

Нормативно-правовий документ, розроблений на основі Моделі формування МЗНН, в кінці 2017 р. було направлено на розгляд та погодження до відповідних Міністерств. На разі, він знаходиться на погодженні в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Розміщений нижче документ є проектом, запропонованим Держрезервом. Кінцевий варіант документу, зважаючи на запропоновані міністерствами зміни та доповнення, буде оприлюднено додатково.    

МОДЕЛЬ

формування і підтримки мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів в Україні

Ця модель визначає рівень і структуру мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (далі – МЗНН) в кількісному обсязі, розрахованих відповідно до вимог Директиви 2009/119/ЄС згідно з методом та процедурами, викладеними у Додатках І та ІІІ до цієї Директиви, та умовами, визначеними Регламентом (ЄС) № 1099/2008, співвідношення державних запасів і запасів, що належать суб’єктам господарювання, які працюють на ринку нафти і нафтопродуктів, центральний орган, який реалізує державну політику у сфері формування та функціонування МЗНН, джерела фінансування створення, зберігання та оновлення запасів.

І. Рівень і обсяги мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

  1. Рівень мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій встановлюється на рівні 90 днів середнього добового чистого імпорту, оскільки Україна є імпортером нафти і нафтопродуктів.
  2. Співвідношення між сирою нафтою і паливами моторними (паливо дизельне, бензини) у структурі МЗНН на підставі аналізу власного виробництва нафтопродуктів і нафтопродуктів, отриманих за імпортом, встановлюється у пропорції 30:70.
  3. Співвідношення між паливом дизельним і бензинами в запасах на підставі аналізу їх споживання в державі встановлюється у пропорції 62:38.
  4. Державні запаси і запаси, що створюються суб’єктам господарювання, які працюють на ринку нафти і нафтопродуктів, встановлюється у співвідношенні 70:30.
  5. Обсяги мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на час завершення їх формування наведено в Таблиці.

 

Таблиця

Обсяги мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на час завершення їх формування

Показник

Обсяг в умовному паливі (нафтовий еквівалент), тис. т

Обсяг,

тис. т

Середній добовий імпорт

22,26

-

90 діб середнього добового імпорту

2003,4

1994,29

Структура МЗНН:

 

 

сира нафта (30%)

601,2

695,68

нафтопродукти (70%), включаючи:

1402,2

1298,61

бензин автомобільний (38%)

 

493,47

паливо дизельне (62%)

 

805,14

 

ІІ.  Фінансування створення, зберігання та оновлення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

1. Фінансування створення, зберігання та оновлення мінімальних запасів, які формуються державою, здійснюються за рахунок частки акцизного податку з реалізації бензинів, дизельного палива та газу нафтового скрапленого за обсяги, продані виробниками та імпортерами, тощо на внутрішньому ринку.

2. Закупівля нафти і нафтопродуктів для мінімальних запасів, вартість їх зберігання, оновлення та реалізація здійснюється згідно з чинним законодавством з можливим використанням фінансування через довгострокові позики від міжнародних фінансових організацій.

3. Витрати на придбання та зберігання МЗНН можуть здійснюватися на умовах угод щодо тимчасового резервування та зберігання учасниками ринку обумовлених угодою видів та обсягів нафтопродуктів МЗНН (так звані контракти “tickets” - до 12% обсягів нафтопродуктового сегменту МЗНН). Умови вказаних угод визначатимуться Законом про МЗНН.

4. Для зберігання нафтопродуктового сегменту МЗНН використовуються резервуари організацій та підприємств, що входять до сфери управління Держрезерву, і також, можуть використовуватись резервуари інших учасників ринку. Для зберігання нафтового сегменту МЗНН в якості базового оператора виступає ПАТ «Укртранснафта».

 

ІІІ. Управління мінімальними запасами нафти та нафтопродуктів. 

Відповідно до міжнародних зобов’язань України передбачається створення інституційної структури з управління процесом формування, зберігання, оновлення та використання МЗНН, зокрема визначення Державного агентства резерву України центральним органом виконавчої влади, який згідно Закону про МЗНН встановлює обсяги запасів нафти і нафтопродуктів за видами на кожний календарний рік, здійснює контроль за створенням, зберіганням, оновленням та використанням МЗНН.

Для оперативного управління процесом залучення фінансування, поетапного накопичення МЗНН, їх зберігання, оновлення створюється Компанія з управління МЗНН (далі – Компанія) за змішаною формою управління, а саме: 70% - голосів у держави, 30% - голосів в учасників ринку (без блокуючих повноважень) власність учасників ринку (без блокуючих повноважень).

Компанія може володіти складськими потужностями для МЗНН, орендувати їх на економічно обґрунтованих засадах в учасників ринку (промисловості підприємства, імпортери тощо) за відповідними контрактами на зберігання МЗНН.

Розблокування МЗНН у разі виникнення для цього підстав здійснюється виключно за рішенням Кабінету Міністрів України в рамках Плану реагування на надзвичайні ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

 

ІV. Законодавче і нормативно-правове забезпечення реалізації моделі мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. 

Для реалізації моделі МЗНН необхідно:

  • розробити і прийняти Закон України «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» та Планів дій введення в обіг екстренних і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти;
  • внести зміни до Податкового кодексу України, які передбачають відрахування частки акцизного податку на створення і функціонування МЗНН;
  • внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині включення МЗНН;
  • внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно відповідальності за невиконання вимог законодавства про МЗНН;
  • привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів».