Про проект формування МЗНН

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів"  (ПРОЕКТ)

Україна має зовсім незначний, у порівнянні з власними потребами, видобуток нафти та виготовлення нафтопродуктів. Забезпечення левової частки щоденних потреб країни у нафтопродуктах  відбувається, «з коліс» за рахунок їх поставок нафтотрейдерами. Це створює неабиякі можливості щодо дестабілізації  ситуації в країні, створивши проблеми з поставками пального та нафти в країну.

Аби убезпечити країну від цього фактору, та забезпечити мінімальні 90-денні запаси нафти та нафтопродуктів (зважаючи на потреби країни) й створюється МЗНН.

Таким чином:

 • Створення МЗНН для країни – один з важливих елементів енергетичної незалежності країни, адже передбачає формування мінімальних запасів НП до 90 днів на потреби держави при виникненні непередбачуваних ситуацій. Як наслідок – автоматичне отримання такого важливого фактору як час для вирішення всіх питань щодо диверсифікації/забезпечення країни паливними матеріалами під час форс-мажорних подій.
 • Створення МЗНН – один з найважливіших елементів, що упереджуватиме створення штучних ажіотажів на ринку нафтопродуктів.
 • Не зважаючи на те, що модель створення МЗНН  може передбачати не значне підвищення ціни на нафтопродукти – це загалом суттєвий стабілізуючий фактор для зростання економічного потенціалу країни.

1. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Основні зобов’язання країни відповідно до УА передбачають наступне:

У статті 338 зазначається, що спільна співпраця включає, зокрема, здійснення енергетичних стратегій та політики (додаток XXVII до глави 1 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво»). Україна зобов’язана наблизити законодавчу базу країни до стандартів ЄС протягом певного періоду:

 • Нормативно - правова база України повинна бути приведена у відповідність до положень Угоди протягом 3 років з моменту набрання чинності цієї Угоди,
 • термін реалізації передбачається протягом 11 років з дати набрання чинності цієї Угоди. 

Датою набуття чинності цієї Угоди є 1 вересня 2017 року.

2. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства

З лютого 2011 року Україна є повноправним членом Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ЕнС). Правова база та зобов'язання, які передбачаються в рамках ЕнС, повинні стати важливою допомогою для України на шляху реформ, оскільки вона охоплює точну програму законодавчої та регуляторної реформи, в тому числі у сфері організації ринків, конкуренції, регуляторних принципів та прозорості.

Перші терміни для виконання зобов’язань в рамках ЕнС, було прийнято 1 січня 2012 року та охоплюють, зокрема, відкриття ринку електроенергії та газу для не побутових споживачів, відокремлення та надання доступу третім сторонам. Відповідно до Рішення Ради міністрів Енергетичного Співтовариства (Рішення 2011/02 / MC-EnCT), Третій енергетичний пакет законодавчих актів ЄС став частиною зобов'язань Енергетичного Співтовариства і в 2014 році Україна підтвердила свою прихильність до виконання положень Третього енергетичного законодавчого пакету ЄС.

У жовтні 2012 року пакет зобов'язань ЕнС було розширено з метою включення Директиви Ради 2009/119 / ЄС від 14 вересня 2009 р., яка зобов'язує держави-члени підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та / або нафтопродуктів.

3. Директива Ради 2009/119/ЄС

Основне зобов’язання відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄC передбачає створення рівня Мінімальних запасів, що дорівнюють 90 діб середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, в залежності від того, який з показників є вищим. Додатково 10% запасів також мають підтримуватися в якості технічно недоступних і застосовуватись до всіх запасів МЗНН, за винятком Спеціальних запасів.

Додаткові вимоги щодо повного упровадження Директиви Ради 2009/119/ЄС передбачають наступне:

 • Принаймні 1/3 МЗНН повинні зберігатися в формі продуктів
 • Створення Центральної Компанії з Управління Запасами (ЦКУЗ), а також підтримання Спеціальних запасів є добровільним.
 • Мінімальні запаси можливо об'єднати з комерційними запасами за умови, що вони існують та фізично доступні.
 • Щомісячна звітність про МЗНН надається на основі щомісячної статистичних даних.
 • Розробка планів на випадок надзвичайних ситуацій.

Ще із середини 2015 року Державне агентство резерву України виступило ініціатором початку активної фази створення в Україні мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

У червні 2015 року розпорядженням КМУ №503-р Державне агентство резерву України визнано відповідальним за формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів. Від так, Держрезерв є відповідальним органом не лише за реструктуризацію існуючої системи резервів, але й за створення резерву нафти та нафтопродуктів, відповідно до Євродирективи 2009/119/ЄС.

Вже восени 2015 року разом з експертами Європейського Енергетичного Співтовариства написано Стратегічний план дій щодо імплементації Директиви 2009/119/ЄС в Україні.

В кінці 2016 року  Держрезерв отримав технічну допомогу від ЄК;

У квітні 2017 року сформовано групу експертів;

У червні 2017 року створено Робочу групу щодо створення МЗНН та проведено перше засідання РГ. До складу РГ ввійшли: представники Держрезерву, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства оборони України, Урядового офісу з питань європейської  та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники комбінатів, що формують нафтовий напрям потужностей Держрезерву, УкрНДІ «Ресурс», Всеукраїнської громадської організації «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України», Нафтогазової Асоціації України, Громадської організації «Діксі Груп», Української Асоціації скрапленого газу LPG (Асоціація УАСГ), ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «Укртатнафта», Торгового дому «Сокар Україна», ТОВ «БНК Україна», Shell Retail Ukraine (ТОВ «Альянс Холдинг»), ТОВ «Консалтингова група «А-95», ТОВ «Вог Трейд», Державної служби статистики України.

Перше засідання Робочої групи зацікавлених сторін відбулося 16 червня 2017 року. 

З 30 жовтня по 2 листопада 2017 року відбулася навчальна поїздка представників Держрезерву до Австрії та Словаччини за затвердженим робочим планом з імплементації Директиви 2009/119/ЄС. Головною метою візиту було вивчення кращого досвіду по накопиченню мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. В рамках візитів у Відні учасники делегації, в яку входили також представники Міненерго, компаній «ВОГ» та «Укртранснафта», мали зустріч з представниками компанії "OMV", єдиного нафтопереробного заводу в Австрії із потужністю переробки майже 8 млн. тонн на рік, з яких 4 млн. тонн внутрішнє споживання, а решта – експорт.

Також делегація відвідала австрійську компанію по зберіганню мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів «ELG», яка була створена ще у 1976 році.

У листопаді 2017 року відбулось друге засідання РГ, на якому представлено модель створення МЗНН.

27 листопада 2017 року Голова Держрезерву України Вадим Мосійчук на 9 Нафтовому форумі Енергетичного Співтовариства у столиці Сербії Белграді презентував модель формування та фінансування мінімальних запасів нафти (МЗНН) в Україні. Європейське Енергетичне співтовариство схвалило модель формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні.

 

Опис запропонованої моделі МЗНН в Україні (на основі моделі МЗНН Словацької Республіки)

Початкові обговорення вибору моделі МЗНН, яка краще підходить для українського ринку, були орієнтовані на словацьку модель МЗНН зважаючи на схожість двох ринків.

Схема такої моделі МЗНН ґрунтується на наступних припущеннях:

 • ЦКУЗ (Центральна компанія з управління запасами) може бути створена під наглядом держави – Держрезерву, бути державною або частково державною компанією;
 • На підставі Європейського стандарту бухгалтерського обліку ESA95, якщо ЦКУЗ є адміністративно та операційно незалежною, то зобов'язання ЦКУЗ не покладаються на державний бюджет - навіть якщо держава є акціонером ЦКУЗ;
 • ЦКУЗ може володіти або орендувати складські потужності/або послуги від Учасників Ринку (УР) (тобто промисловість, імпортери тощо) за відповідними контрактами на зберігання;
 • ЦКУЗ може використовувати tickets для дотримання рівня МЗНН та зменшення витрат на придбання запасів;
 • Витрати на накопичення запасів можуть покриватись за рахунок стягнення плати з УР (промисловість, імпортери тощо) за обсяги продані на внутрішньому ринку. Така плата може стягуватися податковими органами.
 • УР (державні підприємства, промисловість, імпортери тощо) можуть брати участь у відкритих тендерах ЦКУЗ на придбання нафти та нафтопродуктів, їх зберігання, освіження, stock-tickets тощо;
 • Держрезерв, як державний орган, може визначати рівень МЗНН, здійснювати моніторинг виконання зобов'язань, застосовувати санкції, керувати заходами в рамках Плану Дій з надзвичайних ситуацій тощо.

 

Визначення моделі МЗНН в Україні

Правовий аналіз основних припущень щодо створення МЗНН в Україні

Експерти проекту проаналізували законодавчу та нормативно-правому базу та дійшли висновку, що Директиву Ради 2009/119/ЄС можливо імплементувати у три етапи:

 • Прийняття КМУ моделі створення запасів сирої нафти та нафтопродуктів;
 • Прийняття Закону України «Про створення МЗНН» Верховною Радою України;
 • Розробка та прийняття вторинного законодавства

Для забезпечення впровадження Директиви 2009/119/ЄC, необхідно розробити нову законодавчу та нормативно-правову базу, а також доповнення до чинних законодавчих актів:

 • Новий Закон «Про створення МЗНН»;
 • Положення про Агенцію, затверджене КМУ, яке б включало в себе сферу повноважень, операційну незалежність, міжвідомчу наглядову раду з незалежними членами;
 • Доповнити Податковий Кодекс України в частині акцизу або нового спеціального збору;
 • Закон України “Про види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню”;
 • Закон України “Про державний матеріальний резерв” та Положення “Про Державне Агентство резерву” (Держрезерв) – затвердженого Постановою КМУ від 08.10.2014 No.517, (стосовно відповідальності та обов'язків Держрезерву в системі створення МЗНН);
 • Інші закони та нормативно-правові акти стосовно вищезгаданих доповнень.

У зв'язку зі скороченням обсягів виробництва вітчизняної переробки та пов'язаних з цим ризиків, у випадку зриву постачання (станом на сьогодні один функціонуючий НПЗ, що перебуває у приватній власності) МЗНН мають включати: 30% нафти (мінімум 25%) та 70% нафтопродуктів.

З огляду на ринок споживання, для зберігання слід вибрати два типи нафтопродуктів: моторний бензин та дизельне пальне у співвідношенні 38:62 (шляхом додавання зрідженого газу до споживання моторного бензину у структурі споживання).

Визначення мінімального рівня МЗНН на випадок надзвичайних ситуацій має бути на рівні "90 днів середнього добового чистого імпорту", оскільки Україна є чистим імпортером нафти. Середньодобовий чистий імпорт розраховувався на основі нафтового еквівалента імпорту протягом попереднього календарного року, визначеного відповідно до методу та процедур, викладених у Додатку І до Директиви 2009/119/ЄС та умов, визначених Регламентом (ЄС ) № 1099/2008.

Обсяги запасів нафти розраховуються за методами, викладеними у Додатку III Директиви 2009/119 ЄС. Розрахований рівень запасів збільшується на 10% (які технічно недоступні).

Беручи до уваги, що МЗНН для надзвичайних ситуацій можуть зберігатись на території країни, базовими підприємствами для зберігання МЗНН визначено:

 • ПАТ «Укртранснафта» – для сирої нафти,
 • Нафтові комбінати Державного агентства резерву України – для нафтопродуктів
 • Оператори  ринку з власними потужностями для зберігання нафтопродуктів.

Згідно умов Угоди про асоціацію з ЄС, мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів України повинна сформувати до кінця 2022 року. Загальний обсяг таких запасів для України, зважаючи на її потреби, повинні становити понад 2 млн. тон еквіваленту сирої нафти.

Для управління МЗНН буде створено незалежне Агентство (Центральна компанія з управління запасами), що на 70% належатиме державі, 30%  знаходитиметься у власності операторів ринку.

Згідно з Постановою КМУ №1106 від 25.10.2017 року затвердження Моделі заплановано до 01.07.2018. На разі, Модель і досі знаходиться на розгляді у відповідних Міністерств.  

Паралельно з процесом затвердження КМУ моделі формування МЗНН, йде й активна робота щодо написання проекту ЗУ «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» з подальшим його прийняттям ВРУ.