Постанови Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 Деякі питання документування управлінської діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 94 Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 135 Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 146 Про внесення зміни до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185 Про внесення змін до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 193 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 158 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 356 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 374 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 387 Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 395 Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 412 Про внесення змін до Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 416 Деякі питання форми знака (бренда) України
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 425 Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 434 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 450 Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 482 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 535 Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 540 Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 547 Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 552 Про затвердження Порядку утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 659 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 43
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 775 Про затвердження обов’язкових вимог до Довірчого списку
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 821 Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 7 Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 11 Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 26 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 82 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255
Постанова Кабінету Міністрів України від1 грудня 2017 р. № 904 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 Про утворення Державної служби якості освіти України
Постанова Кабінету Міністрів України від20 грудня 2017 р. № 1047 Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640
Постанова Кабінету Міністрів України від20 грудня 2017 р. № 1056 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Постанова Кабінету Міністрів України від9 листопада 2016 р. № 1067 Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1087 Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на яких не поширюється законодавство про державну службу
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1100 Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517 "Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 р. № 533 "Про затвердження Порядку розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1078 "Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву"
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 586 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву"
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. N 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1526 "Про затвердження Порядку розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство або які ліківідуються"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 № 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву"