Державні організації та підприємства Держрезерву

Рішенням комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, переможцем конкурсу на зайняття посади директора державного підприємства «Хлібна база № 77» визначено УСЕНКА Вадима Анатолійовича.

 

Державне агентство резерву України оголошує конкурс на зайняття вакантної посади

директора державного підприємства «Хлібна база № 77»:

1. Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЛІБНА БАЗА № 77»

2. Місцезнаходження: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, смт. Іванівка.

3. Основні напрями діяльності:

 - приймання, зберігання та  відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів;

 - зберігання, складування, приймання, підробка та доведення до кондиційний норм, відвантаження зернових, зернобобових, технічних та олійних культур;

- закупівля зерна, продуктів його переробки, насіння, олійних, технічних культур та оптова торгівля ними.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 

м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: e.volyk@rezerv.gov.ua протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву (до 18:00 год. 13 серпня 2018 року).  

Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

 - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

 - біографічну довідку (резюме);

 - конкурсну пропозицію;

  - згоду на обробку персональних даних;

 - рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 14 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28

7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 16 серпня 2018 року.

8. Вимоги до претендента:

Освіта

Повна вища освіта.

Досвід роботи

Загальний досвіт роботи не менше 5-ти років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3-х років.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Основні кваліфікаційні вимоги

Здатність управляти змінами; орієнтація на результат; комунікабельність; лідерські навички; вміння  приймати ефективні рішення.

Професійні знання

Розуміння основних принципів роботи з матеріальними цінностями державного резерву (зерно); розуміння загальних принципів надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна; досвід оптимізації фінансово-господарської діяльності; досвід проведення переговорів з державними органами та представниками приватного сектору економіки, досвід переговорів з регулюючими, контролюючими органами та контрагентами.

Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація, орієнтація на розвиток, інноваційність, вміння працювати у стресових ситуаціях.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 - детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

 - обсяг надходження коштів до бюджетів;

 - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10.  Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).