Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма Державного агентства резерву України на 2018-2020 рр.

Повідомити про корупційне правопорушення

Державне агентство резерву України співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Держрезерві, на підприємствах, в установах, організаціях сфери управління. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

        Повідомлення про корупцію можна подати через телефонну лінію, офіційний веб-сайт, електронну пошту, іншими засобами поштового зв’язку.

Електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів):anticorupcja@gosrezerv.gov.ua

Телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення:+38(044)235-89-26

Всі повідомлення розглядаються в Державному агентстві резерву України, згідно з вимогами чинного законодавства.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

  • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
  • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
  • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції».

Наказ щодо проведення оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві резерву України
Наказ Про утворення комісія з оцінки корупційних ризиків 2018
Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
Закон України "Про очищення влади"
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"
Закон України "Про запобігання корупції"
Корупційні ризики в діяльності державних службовців (роз’яснення Міністерства юстиції України)
Закон України "Про правила етичної поведінки"
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 295 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 Питання запобігання та виявлення корупції
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування"
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
Указ Президента України Про деякі питання Національного антикорупційного комітету
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво Постанова Пленуму Верховного Суду України" від 26 квітня 2002 р. № 5
Постанова КМУ від 11 січня 2012 р. N 16 Київ
Закон України про "Про доступ до публічної інформації"
Указ Президента України № 33\2012 Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Постанова КМУ від 2 листопада 2011 року № 1126 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
Указ Президента України Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
Указ Президента України Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Постанова КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки
Постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. N 1195 Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.
Постанова КМУ від 12 жовтня 2011 р. N 1072 Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення
Постанова КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1094 Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
Наказ № 214 від 04 серпня 2010 р. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" від 07.04. 2011 року N 3207-VI
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 року № 3206-VI
Закон України "Про державну службу"
Постанова КМУ від 04.06.2008 № 532 "Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики"
Постанова КМУ від 29.11.06 № 1673 Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів
Постанова КМУ від 13.06.2000 № 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування"
Постанова КМУ від 20 грудня 2006 р. N 1767 Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
Кабінет Міністрів України Розпорядження Про схвалення засад антикорупційної політики
Указ Президента України від 09.02.2004 № 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції"
Указ Президента України Про утворення Національного антикорупційного комітету
Указ Президента України № 1101/2008 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року "Про стан протидії корупції в Україні".
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1432 "Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування"
Указ Президента України Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні
Розпорядження КМУ від 03.02.2010 № 192-р "Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1337 Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів
Постанова КМУ від 8 грудня 2009 р. N 1422 Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади