ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю (ДК 016:2010) 10.51.5 Продукти молочні, інші; (ДК 021:2015) 15511 Згущене молоко (Консерви молочні “Молоко незбиране згущене з цукром”) за процедурою: відкриті торги

Державне агентство резерву України

 

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Голова тендерного комітету
________________ В.А. Мосійчук
 „  09  ”  вересня    2016 р.

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 на закупівлю

(ДК 016:2010) 10.51.5 Продукти молочні, інші; (ДК 021:2015)  15511 Згущене молоко (Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром»)

за процедурою: відкриті торги

  

Протокол засідання

тендерного комітету № 10

від „ 09 вересня 2016 р.

 

 

 

м. Київ – 2016

 

 

ЗМІСТ

 

 

Розділ І. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації
 2. Інформація про замовника торгів
 3. Процедура закупівлі
 4. Інформація про предмет закупівлі
 5. Недискримінація учасників
 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок усунення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

 1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації
 2. Унесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
 2. Забезпечення тендерної пропозиції
 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
 4. Строк протягом якого пропозиції є дійсними
 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону
 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)
 8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
 2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V.  Оцінка  тендерної пропозиції

 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
 2. Інша інформація
 3. Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VІ. Результати торгів та укладення договору про закупівлю

 1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 2. Строк укладання договору
 3. Проект договору про закупівлю
 4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

Додаток 1. Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (таблиця 1). Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

Додаток 2. Інформація про технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі

Додаток 3. Гарантійний лист

Додаток 4. Форма „Тендерна пропозиція учасника-переможця”

Додаток 5. Проект договору  про закупівлю

 

Розділ І. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в тендерній документації Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України „Про публічні закупівлі” (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
2. Інформація про замовника торгів:
2.1. повне найменування: Державне агентство резерву України
2.2. місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28
2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: З питань щодо організаційної частини – головний спеціаліст Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей: Одінцова Лариса Анатоліївна, м. Київ, вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 235-17-42.

З питань щодо технічної частини –  начальник відділу зерна та продовольчих товарів  Управління державних резервів: Шкляр Лариса Петрівна, м. Київ, вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 234-32-28.

3. Процедура закупівлі Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі
4.1. назва предмета закупівлі: (ДК 016:2010) 10.51.5 Продукти молочні, інші; (ДК 021:2015)  15511 Згущене молоко (Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром»)
4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції: Закупівля здійснюється без визначення окремих частин предмета закупівлі.
4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів:  ДО «Комбінат «Прогрес» (ДО «Комбінат «Прогрес»  (б-р І. Лепсе, 24, м. Київ, 03126)

45 000 фіз. банок

4.4. строк поставки товарів: Продукція поставляється та закладається  до 31 жовтня 2016 року
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції Валютою тендерної пропозиції є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції Тендерна пропозиція та всі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У разі надання будь-яких документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад та справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днівдо закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушеня  автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб – порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;

у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.

2. Унесення змін до тендерної документації  Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишилося не менше ніж сім днів;

зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів з:

–         інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (додаток 1 табл. 1);

–         інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (додаток 1 табл .2);

–         інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (додаток 2);

–         документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

–         документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції  (електронна банківська гарантія) з накладенням електронно-цифрового підпису (підпис  та печатка), відкриття та  перевірка якої здійснюється  за допомогою програмного комплексу «ІІТ Користувач ЦСК -1».

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

 

Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

2. Забезпечення тендерної пропозиції Під час подання тендерної пропозиції учасник одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії  з накладенням електронно-цифорового підпису (підпис  та печатка), відкриття та  перевірка якої здійснюється  за допомогою програмного комплексу «ІІТ Користувач ЦСК -1».

Забезпечення тендерної пропозиції становить:

 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.)

 Строк дії тендерного забезпечення:

90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

Забезпечення тендерної пропозиції  не повертається учаснику відповідно до частини 3 статті 24 Закону.

Відсутність електронної банківської гарантії  (забезпечення тендерної пропозицій) є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань)

3.  Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:

– закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;

– укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;

– відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;

– закінчення процедури закупівлі в разі не укладення  договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;

Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:

– відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;

–   непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

–  ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

–  ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;

– учасник має право:

– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону Кваліфікаційні критерії до учасників установлені відповідно до статті 16 Закону (додаток  1 табл. 1 до тендерної документації).

Вимоги, установлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та  відхиленні тендерної пропозиції  учасника  за зазначеною статтею визначені у  додатку 1 табл. 2 до тендерної документації

6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій  гарантійний лист, оформлений згідно Додатку  3 до тендерної документації, який документально підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, зазначених у Додатку 2 до цієї документації.
7. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення  тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій
Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції :

(дата, час):

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції – 30.09.2016

Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;

електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із значенням дати та часу.

Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після  закінчення строку подання не  приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначається електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу
Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції
1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

 

Оцінка тендерних пропозицій учасників здійснюється за єдиним критерієм „Ціна” без ПДВ.  

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично шляхом застосування електронного аукціону.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Замовники та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

2. Інша інформація Формальними   (несуттєвими)   помилками вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме, – технічні помилки та описки:

– відсутність нумерації окремих сторінок, незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника  торгів;

Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи;

– орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів; або технічних помилок;

– зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації (наприклад: замість вимоги надати довідки в довільній формі учасник надав лист-пояснення);

Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону.

Замовник не зобов’язаний приймати тендерні пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що вказані.

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні тендерного комітету.

Усі рішення тендерного комітету оформлюють протоколом, у якому відображають результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні,  з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на засіданні тендерного комітету.

3. Відхилення тендерних пропозицій Тендерна пропозиція відхиляється замовником відповідно до статті 30 Закону,  у разі якщо:

учасник:

–   не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;

–         – не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

переможець:

–                      відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

–         не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

–         наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;

–         тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Розділ VI.  Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги в разі:

– відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

– неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

– порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;

– подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;

– допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;

– відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:

–         якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

–         якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

–         скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів;

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.

2. Строк укладання договору Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний  переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Проект договору про закупівлю Проект договору складено з урахуванням особливостей предмета закупівлі та зазначенням змін його умов  (додаток 5 тендерної документації)

 

4. Істотні умови, що обов’язково включається до договору про закупівлю Договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не  можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених у частині 4 статті 36 цього Закону.

Договір є нікчемним у разі випадків, визначених частиною 1 статті 37 Закону

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону,  замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув
6.  Забезпечення виконання договору про закупівлю Учасник-переможець надає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю:

10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)

Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: завдаток, який сплачується учасником на реєстраційний рахунок Державного агентства резерву України за наступними реквізитами:

 

ЄДРПОУ 37472392

Одержувач: Держрезерв України

№ рахунку: 37119004004115

Банк одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України, м. Київ

МФО 820172

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно  з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня  настання зазначених обставин.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань)

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (таблиця 1)

№ з/п Кваліфікаційна вимога Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі
1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані  договори на поставку консервів молочних із зазначенням контрагента та його  контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

Для підтвердження вказаної інформації учасник повинен надати копію виконаного договору за 2015-2016 р.р., оригінал відгуку (виданийконтрагентом, з яким було укладено договір із зазначенням дати і номеру договору та інформації про належне виконання договору стосовно якості, кількості та строків) та копії документів, що підтверджують  виконання і проведення розрахунків за договором.

Невиконання або виконання не в повному обсязі аналогічних договорів єпідставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.

 

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

№ з/п Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі
1. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (п.2 ч. 1 ст.17 Закону) Учасник надає довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Переможець надає інформацію у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

2. Суб’єкта господарювання  (учасника) протягом останніх трьох років було притягнуто до відповідальності за порушення передбачене п.4 ч.2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції” у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (п.4 ч.1 ст.17 Закону)

 

 

 

Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)  щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України

Переможець надає:

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) з посиланням на  Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України: (www.amc.gov.ua) в розділі „Діяльність у сфері державних закупівель”,  в якій переможець підтверджує, що протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.5. ч.1 ст.17 Закону). Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є  учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможець надає оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) виданого (их) відповідним органом Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те,  що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона в розшуку не значиться та не перебуває.

Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати подання документа.

4. Службова  (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.6 ч.1 ст.17 Закону) Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможець надає оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) виданого (их) відповідним органом Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те,  що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами),  вона в розшуку не значиться та не перебуває.

Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати подання документа.

5. Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (п.10 ч.1 ст.17 Закону) Учасники надають:

– інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності), щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Переможець надає:

–  копію антикорупційної програми;

– копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи

Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України „Про запобігання корупції”. У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь із вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.  

6. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). (ч.2.ст.17 Закону) Учасники  надають:

інформацію у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що учасник  не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Переможець надає:

Оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видану відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату подання документа.

Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, а також тендерну пропозицію (додаток 4), переможець повинен надати замовнику у строк, що не перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. У разі ненадання переможцем документів відповідно до вимог тендерної документації в зазначені строки – замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Учасник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

У разі виявлення факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Учасник, за власною ініціативою, може  надати інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, зазначених у статті 17 Закону, що міститься у відкритих реєстрах та перевіряється замовником самостійно.

 

 

 

 

Додаток 2

 

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

КОНСЕРВИ МОЛОЧНІ

 

 1. Якість і комплектність продукції

 

1.1. До державного резерву на зберігання поставляються «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром» розфасовані в банки познаки 7, виготовлені згідно з ДСТУ4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» з жирністю не менше 8,5%, та вологістю не більше 26,5% та придатні для тривалого зберігання у кількості 45 000 фізичних банок.

1.2. Продукція, що підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву повинна відповідати вимогам ДСТУ 4274:2003 та Інструкції Держкомрезерву про порядок і умови постачання, приймання, зберігання та відпуску консервів м’ясних, молочних і рибних І 2-001-94 в частині, що не суперечить вимогам ДСТУ 4274:2003.

1.3. Консерви молочні поставляються до державного резерву в розфасованих металевих банках познаки 7 виготовлені згідно вимог ДСТУ 7771:2015 «Банки металеві для консервів. Технічні умови». Корозія поверхні, в т.ч. точкова іржа, не допускається. Поверхня банки повинна бути гладкою (без вм’ятин, скобок, перегинів, пузирів полуди).

1.4.  Маркування молочних консервів проводиться згідно з ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила».

Маркування продукції у споживчій тарі (банки) виконують згідно з                             ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка» та ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови». Маркування на банках здійснюється державною мовою та наноситься методом рельєфного маркування або незмивною фарбою.

Маркування транспортної тари згідно з ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка»,ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» повинні бути нанесені запобіжні знаки «Берегти від вологи», «Берегти від нагріву», «Верх, не кантувати».

Пакують консерви молочні згідно з ГОСТ 23651-79. Консерви молочні пакують у ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516-86 «Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» з обичайками, масою нетто не більше ніж 20кг. Горизонтальні ряди банок повинні мати прокладки з картону.

1.5. Гарантійний термін зберігання консервів молочних – 12 місяців з дати виготовлення.

1.6.  Поставляються на закладення до державного резерву консерви молочні виготовлені в період з травня по вересень поточного року та не пізніше 30 календарних днів від дати виготовлення.

1.7.  При поставці та закладенні продукції до державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, постачальник повинен надати наступні документи:

2.7.1 Декларацію виробника (посвідчення з якості) з поміткою «на зберігання до державного резерву» з відображенням якіcних характеристик продукції на кожну окрему товарно-транспортну одиницю згідно додатку 1 – оригінал;

1.7.2 Видаткову накладну (на кожну товарно-транспортну одиницю) на передачу консервів молочних – оригінал;

1.7.3 Експертний висновок, або протокол випробувань акредитованої лабораторії на кожну партію консервів молочних, що закладаються до державного резерву в якому повинні бути відображені лабораторні показники згідно додатку 2 – оригінал;

1.7.4 Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу тару – *копію;

1.7.5 Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на транспортну тару – *копію;

1.7.6 Якісне посвідчення на споживчу тару – *копію;

1.7.7 Якісне посвідчення на транспортну тару – *копію;

1.7.8 Товарно – транспортну накладну – оригінал;

1.7.9 Експлуатаційний дозвіл (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів – *копію.

1.7.10 Специфікацію на консерви молочні, що відвантажуються на кожну товарно-транспортну одиницю згідно додатку 3 – оригінал.

 

* Копії вказаних документів повинні бути завірені виробником  та постачальником консервів молочних.

 

 1. Спеціальні вимоги.

2.1. У виробі, який підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву не можуть бути використані матеріали та комплектуючі, які суперечать переліку товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147.

 

 

 

 

Додаток 3

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

                                  

___________________________(найменування учасника) дійсно  гарантує поставку до державного  резерву консервів молочних «Молоко незбиране згущене з цукром» у кількості _____________ фізичних банок розфасованих у банки познаки 7, виготовлених згідно з ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром» з жирністю не менше 8,5%, та вологістю не більше 26,5% та придатні для тривалого зберігання, що будуть відповідати вимогам зазначеним у технічних та якісних характеристиках предмета закупівлі.

При поставці та закладенні продукції до державної  організації, що  належить до сфери управління Держрезерву ___________________ (найменування учасника) надасть документи, що посвідчують якість предмету закупівлі:

 

 1. Декларацію виробника (посвідчення з якості) з поміткою «на зберігання до державного резерву» з відображенням якіcних характеристик продукції на кожну окрему товарно-транспортну одиницю згідно додатку 1 – оригінал;
 2. Видаткову накладну (на кожну товарно-транспортну одиницю) на передачу консервів молочних – оригінал;
 3. Експертний висновок, або протокол випробувань акредитованої лабораторії на кожну партію консервів молочних, що закладаються до державного резерву в якому повинні бути відображені лабораторні показники згідно додатку 2 – оригінал;
 4. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу тару – *копію;
 5. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на транспортну тару – *копію;
 6. Якісне посвідчення на споживчу тару – *копію;
 7. Якісне посвідчення на транспортну тару – *копію;
 8. Товарно-транспортну накладну – оригінал;
 9. Експлуатаційний дозвіл (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів – *копію;
 10. Специфікацію на консерви молочні, що відвантажуються на кожну товарно-транспортну одиницю згідно додатку 3 – оригінал.

* Копії вказаних документів повинні бути завірені виробником  та постачальником консервів молочних.

 

Після поставки продукції __________________________(найменування учасника)  надасть наступні документи:

 1. Приймальний акт форми №Р-11;
 2. Рахунок-фактуру;
 3. Податкову накладну;

4.Акт виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву.

 

ПІБ та посада особи, що підписала лист

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток №1

до гарантійного листа

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА  №______

(посвідчення про якість)

від  «    »                                 20        року

Виробник продукції:___________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва та адреса підприємства виробника)

 

Відправник :__________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва та адреса підприємства відправника)

 

Вантажоотримувач:____________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва та адреса підприємства вантажоотримувача)

 

Дата відвантаження: «__  »______________20___р.   Вид та номер транспортного засобу_______________________________________________________

 

Товарно – транспортна накладна № ______  від  «__  »______________20___р.                                                         « на зберігання до Державного резерву»

 

Посвідчуємо, що наведена нижче продукція є безпечною до споживання населення при дотриманні зазначених у декларації вимог до транспортування, умов  та термінів зберігання.

п\п

Найменування продукції

та її сорт

Вид, номер нетто (г) банки Кількість ф/б

(шт.)

 

Кількість місць Зміна та дата

Виготовлення

Відповідність вимогам показників, що контролюються
Фізико-хімічні показники Інструкції про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування I 4.4.4.077-2001, затверджена Постановою Головного державного санітарного лікаря України07.11.2001 N 140 ДСТУ

4274:2003

Масова частка, вологи, % Масова частка, жиру, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Умови зберігання:

Додаткові відомості:

Експлуатаційний дозвіл (об’єктів) з виробництва переробки або реалізації харчових продуктів  №_______від «___»__________20    р.

Експертний висновок, або протокол випробувань акредитованої лабораторії №_______від «___»__________20    р.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу тару  №_______від «___»__________20    р.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на транспортну тару  №_______від «___»__________20    р.

Якісне посвідчення на споживчу тару  №_______від «___»__________20    р.

Якісне посвідчення на транспортну тару  №_______від «___»__________20    р.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

ПІБ керівника підприємства виробника                                                                                                                                                                                    

ПІБ технолога підприємства виробника                                                                                                                                                           

 

Додаток 2

 (перелік згідно ДСТУ4274:2003)

Показники лабораторних випробувань згідно ДСТУ 4274:2003

«Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови»

 

Органолептичні показники продукту: Характеристика
Смак і аромат

 

 

 

Консистенція

 

 

 

Колір

Солодкий чистий, з вираженим смаком пастеризованого молока, без сторонніх присмаків і запахів. Дозволяється наявність легкого кормового присмаку

 

Однорідна за всією масою, без наявності відчутних органолептично кристалів молочного цукру. Допускається незначна мучниста консистенція і незначний осад лактози на дні банки під час зберігання

 

Білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою

Фізико-хімічні показники продукту: Норма Метод контролювання
Масова частка вологи, не більше, %

 

Масова сахарози, не менше %

 

Масова частка сухих речовин молока, не менше, % в тому числі жиру, не менше. %

 

Кислотність, не більше, ºТ

 

Чистоста відновленого згущеного молока за еталоном, затвердженим для коров’ячого молока , не нижче, групи

 

Допустимі розміри кристалів молочного цукру, не більше, мкм

26,5

 

43,5

 

28,5

8,5

 

48,0

 

 

 

ІІ

 

 

15,0

Згідно з ГОСТ 30305.1

 

Згідно з ДСТУ 7381-2013 та ГОСТ 30305.2

Згідно з ГОСТ 30305.1 та ГОСТ 29247

 

Згідно з ГОСТ 30305.3

 

 

 

 

Згідно з ГОСТ 29245

 

 

Діючої НД

Мікробіологічні показними продукту: Норма Метод контролювання
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1г продукту, не більше

 

Бактерії групи кишкових паличок, в:

Спожитковій тарі в 1,0г продукту

Транспортній тарі в 0,3г продукту

 

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 25г продукту

 

 

2,5 104

 

Не допускається

Те саме

»

 

 

Не допускається

 

 

Згідно з ДСТУ 7357-2013

 

Згідно з ДСТУ 7357-2013

Те саме

»

 

 

Інструкція 1135

Вміст токсичних елементів в продукті: Норма Метод контролювання
Токсичні елементи, не більше мг/кг:

Свинець

Кадмій

Миш’як

Ртуть

Мідь

Цинк

Олово

 

Мікотоксини, не більше, мг/кг:

Афлотоксин В1

Афлотоксин М1

 

Антибіотики, не більше, од/г:

Тетрациклінової групи

Пеніцилін

Стрептоміцин

 

Гормональні препарати, мг/кг:

Діетилстилбестрол

Ест радіол-17β

 

0,3

0,1

0,15

0,015

3,0

15,0

200,0

 

Не допускається

(‹ 0,001)

(‹ 0,0005)

 

 

‹0,01

‹0,01

‹0,5

 

 

Не допускається

0,0002

 

Згідно з ГОСТ 26932

Згідно з ГОСТ 26933

Згідно з ГОСТ 26930

Згідно з ГОСТ 26927

Згідно з ГОСТ 26931

Згідно з ГОСТ 26934

Згідно з ГОСТ 26935

 

МР №4082

Те саме

»

 

 

МР №3049

Те саме

»

 

 

МР №2944

МР №3208

 

Вміст пестицидів у продукті не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлених в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000.

Вміст радіонуклідів у продукті не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97.

 

 

 

 

Додаток 3

до гарантійного листа

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

 

№п/п Вид

консервів молочних

Дата

виготовлення

Номер

партії

Номер

варки

Номер

ящика

Кількість

місць

Вага, кг
1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

ПІБ завідувача виробництвом                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

«Тендерна пропозиція»

(подає Переможець на фірмовому бланку)

 

Ми ____________________________, надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю_______________________________ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці.

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю, грн. без ПДВ Ціна за одиницю, грн. з ПДВ* Загальна вартість, грн. з ПДВ*
Вартість пропозиції

 

Σ____________________________________ грн. (зазначається з ПДВ або без ПДВ*)

(цифрами та словами)

 

 

 

 

 

 1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантажування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.
 2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.
 3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (за наявності).

 

* У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ та в графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначають ціну без ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток 5

 

Проект договору про закупівлю

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

 

1.1.             Продукти молочні, інші, код 10.51.5, (згідно з ДК 016:2010).

Згущене молоко, код 15511, (згідно з ДК 021:2015).

(Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром», розфасовані у банки познаки 7, виготовлені згідно з ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром» з жирністю не менше 8,5%, та вологістю не більше 26,5%) придатні для тривалого зберігання.

 

ІІ. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ ТА  ВИМОГИ  ДО ЇХ ЯКОСТІ:

 

2.1. До державного резерву на зберігання поставляються «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром» розфасовані в банки познаки 7, виготовлені згідно з ДСТУ4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» з жирністю не менше 8,5%, та вологістю не більше 26,5% та придатні для тривалого зберігання у кількості 45 000 фізичних банок.

2.2. Продукція, що підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву повинна відповідати вимогам ДСТУ 4274:2003 та Інструкції Держкомрезерву про порядок і умови постачання, приймання, зберігання та відпуску консервів м’ясних, молочних і рибних І 2-001-94 в частині, що не суперечить вимогам ДСТУ 4274:2003.

2.3. Консерви молочні поставляються до державного резерву в розфасованих металевих банках познаки 7 виготовлені згідно вимог ДСТУ 7771:2015 «Банки металеві для консервів. Технічні умови». Корозія поверхні, в т.ч. точкова іржа, не допускається. Поверхня банки повинна бути гладкою (без вм’ятин, скобок, перегинів, пузирів полуди).

2.4.  Маркування молочних консервів проводиться згідно з ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила».

Маркування продукції у споживчій тарі (банки) виконують згідно з                             ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка» та ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови». Маркування на банках здійснюється державною мовою та наноситься методом рельєфного маркування або незмивною фарбою.

Маркування транспортної тари згідно з ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» повинні бути нанесені запобіжні знаки «Берегти від вологи», «Берегти від нагріву», «Верх, не кантувати».

Пакують консерви молочні згідно з ГОСТ 23651-79. Консерви молочні пакують у ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516-86 «Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» з обичайками,масою нетто не більше ніж 20кг. Горизонтальні ряди банок повинні мати прокладки з картону.

2.5. Гарантійний термін зберігання консервів молочних – 12 місяців з дати виготовлення.

2.6.  Поставляються на закладення до державного резерву консерви молочні виготовлені в період з травня по вересень поточного року та не пізніше 30 календарних днів від дати виготовлення.

2.7.  При поставці та закладенні продукції до державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, постачальник повинен надати наступні документи:

2.7.1 Декларацію виробника (посвідчення з якості) з поміткою «на зберігання до державного резерву» з відображенням якіcних характеристик продукції на кожну окрему товарно-транспортну одиницю згідно додатку 1 – оригінал;

2.7.2 Видаткову накладну (на кожну товарно-транспортну одиницю) на передачу консервів молочних – оригінал;

2.7.3 Експертний висновок, або протокол випробувань акредитованої лабораторії на кожну партію консервів молочних, що закладаються до державного резерву в якому повинні бути відображені лабораторні показники згідно додатку 2 – оригінал;

2.7.4 Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу тару – *копію;

2.7.5 Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на транспортну тару – *копію;

2.7.6 Якісне посвідчення на споживчу тару – *копію;

2.7.7 Якісне посвідчення на транспортну тару – *копію;

2.7.8 Товарно – транспортну накладну – оригінал;

2.7.9 Експлуатаційний дозвіл (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів – *копію.

2.7.10 Специфікацію на консерви молочні, що відвантажуються на кожну товарно-транспортну одиницю згідно додатку 3 – оригінал.

 

* Копії вказаних документів повинні бути завірені виробником  та постачальником консервів молочних.

 

2.8.  Спеціальні вимоги.

2.8.1. У виробі, який підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву не можуть бути використані матеріали та комплектуючі, які суперечать переліку товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147.

 

    2.9.  Додаткові  вимоги щодо контролю якості.

2.9.1 Закладання продукції (консерви молочні) до державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву проводиться спеціалістами державних організацій у присутності Постачальника та представників УкрНДІ «Ресурс». Про поставку консервів молочних Постачальник завчасно інформує державну організацію та УкрНДІ «Ресурс».

2.9.2 Організація та координація робіт з контролю якості продукції здійснюється фахівцями УкрНДІ «Ресурс». Комісійно за участю представника Постачальника проводиться візуальний огляд, оцінка санітарно-гігієнічного стану та маркування споживчої та транспортної тари відповідно до чинних нормативних документів. За результатами перевірки працівники державних організацій складають акт проміжного огляду консервів, що візується комісією. Комісійно відбираються зразки і лабораторією державної організації проводяться випробування відповідно галузі атестації. Результати досліджень надаються УкрНДІ «Ресурс». Випробування продукції на відповідність вимог ДСТУ 4274:2003 проводяться УкрНДІ «Ресурс», а у разі необхідності, в інших незалежних акредитованих лабораторіях, яку визначає УкрНДІ «Ресурс».

Результати досліджень надаються державній організації, на яку здійснюється закладення продукції. Витрати, пов’язані з проведення контролю якості продукції відшкодовує Постачальник на договірних умовах. Вартість послуг з контролю якості не може перевищувати 0,8% від вартості продукції за даним договором.

2.9.3. Термін проведення приймальних заходів та лабораторних випробувань за показниками якості на відповідність вимог ДСТУ 4274:2003 в УкрНДІ «Ресурс» становить не більше 14 діб з моменту відбору зразків продукції.

2.9.4. Забракована в установленому порядку продукція відразу повертається Постачальнику з оформленням акту бракування.

2.9.5. Постачальник відповідає за якість продукції протягом гарантійного терміну зберігання, при дотриманні відповідних умов зберігання.

При виявленні прихованих дефектів консервів молочних, закладених на зберігання, Постачальник зобов’язується за власний рахунок замінити товар аналогічною продукцією належної якості, незалежно від часу поставки і часу виявлення дефектів.

 

IІІ.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:

 

3.1. Постачальник письмово звертається до Держрезерву з пропозицією щодо конкретизації обсягів  та термінів поставки продукції.

Держрезерв в залежності від обсягів реального фінансування надсилає Постачальнику та державним організаціям повідомлення, в якому конкретизує обсяг поставки продукції.

3.2. Державна організація, що належать до сфери управління Держрезерву, не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акту форми №Р-11 надсилає його із супровідним листом Постачальнику.

Постачальник надає приймальний акт форми №Р-11 до УкрНДІ «Ресурс» для опрацювання в установленому порядку.

Після проведення УкрНДІ «Ресурс» робіт з контролю за якісними показниками продукції, приймальні акти форми №Р-11 підписуються керівником УкрНДІ «Ресурс»,  скріплюються печаткою та надаються до Держрезерву супровідним листом.

3.3.Постачальник не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акту форми №Р-11 надсилає до Держрезерву супровідним листом –  рахунок-фактуру, акт виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву.

3.4.Держрезерв проводить оплату продукції на розрахунковий рахунок Постачальника після проведення перевірки якісних показників продукції на державних організаціях, що належать до сфери управління Держрезерву та  отримання  оформленого приймального акту форми № Р-11, рахунку-фактури та акту виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву.

Після оплати продукції Постачальник надає Держрезерву податкову накладну.

3.5. Строк оплати  кожної партії продукції: протягом 30 (тридцяти) робочих днів  з моменту отримання Держрезервом  документів, передбачених договором.

3.6.Транспортні витрати, а також витрати з приймання, сертифікації, подачі, прибирання вагонів, розвантаження, зберігання,витрати, пов’язані з проведенням контролю за якістю продукції та інші витрати,  необхідні для передачі товару Держрезерву несе Постачальник. Вартість послуг з розвантаження не може перевищувати 0,2% від вартості продукції за даним договором.

3.7.Держрезерв має право зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків за письмовим повідомленням Замовника.

 

ІV. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ:

 

4.1. Сума Договору встановлюється у гривнях, виходячи із тендерної пропозиції учасника.

 

 1. V. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ:

 

5.1. Поставка продукції до державного резерву здійснюється виключно на державні організації, що належать до сфери управління Держрезерву на умовах поставки DDP у редакції ІНКОТЕРМС 2010 (Delivered, Duty Paid: продавець несе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару у місце поставки, включаючи витрати передбачені п.3.6. цього договору) а саме:

           – 45 000 фізичних банок – ДО «Комбінат «Прогрес» (б-р. Івана Лепсе, 24, м. Київ);

5.2. Постачальник поставляє та закладає до державного резерву консерви молочні у темнін до 31.10.2016.

 

. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

 

          6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 30.11.2016, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

VIІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

 

7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Сплачувати за поставлену продукцію у строки визначені у цьому Договорі.

7.2 Замовник має право:

7.2.1 У односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, письмовоповідомивши про це його у 10-ти денний строк;

7.2.2 Замовник має право в односторонньому порядку до кінцевого терміну поставки зменшувати обсяги закупівлі, або ж розірвати Договір про закупівлю залежно від реального фінансування видатків, про що повідомляється Постачальнику протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення;

7.2.3 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 3.4. розділу III цього Договору;

7.2.4 У разі виникнення не передбачуваних обставин, зупинити поставку продукції, повідомивши про це Постачальника за 3 робочих дні до початку відвантаження продукції.

7.3. Постачальник зобов’язаний:

7.3.1 Письмово звернутись до Держрезерву з пропозицією щодо конкретизації обсягів та термінів поставки продукції.

7.3.2 Надати супровідним листом до Держрезерву рахунок-фактуру не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акту за формою №Р-11.

7.3.3 Поставити та закласти продукцію до державного резерву у визначені терміни, встановлені цим Договором;

7.3.4 Поставити та закласти до державного резерву  продукцію, якість якої відповідає вимогам, встановленим розділом ІІ цього Договору;

7.3.5 Скласти Акт виконанння договору про закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву.

7.4 Постачальник має право:

7.4.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену продукцію;

7.4.2 На дострокову поставку та закладення до державного резерву продукції за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3 У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника у 10-ти денний строк. Договір не може бути розірваний у випадку фактичної поставки та закладення продукції до державного резерву.

7.5. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5.1 Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

7.6. Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

 

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, зокрема, згідно з Законом України „Про державний матеріальний резерв” та іншими спеціальними нормативними актами України.

8.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, якщо це зумовлено:

– недостатністю фінансування видатків Замовника з державного бюджету;

– поставка здійснювалась в обсягах та умовах, які не відповідають Договору.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

9.2 Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 10-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин, тягне за собою втрату Стороною права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

9.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються регіональним відділенням Торгово-промислової палати України.

9.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

11.1 Всі додатки, зміни та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

11.2. Взаємовідносини Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються чиним законодавством України.

Розірвання цього договору у односторонньому порядку дозволяється лише у випадках, визначених цим договором шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про таке припинення.

Сторони можуть за взаємною згодою достроково розірвати цей договір шляхом укладення відповідної Угоди.

11.3. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна одну про зміну місцезнаходження, банківських та інших реквізитів.

11.4. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.