ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю 28.21.1 – Печі та пічні пальники, частини до них; (39711360-0- Печі) (Печі твердопаливні типу “Буржуйка”) за процедурою: відкриті торги

Державне агентство резерву України

 

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

Голова тендерного комітету
________________ В.А. Мосійчук
 „  09 ”  вересня    2016 р.

 

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

на закупівлю

 

28.21.1 – Печі та пічні пальники, частини до них; (39711360-0– Печі) (Печі твердопаливні типу „Буржуйка”)

за процедурою: відкриті торги

 

     Протокол засідання тендерного комітету № 10 від „ 09 ” вересня          2016 р.

 

м. Київ – 2016

 

ЗМІСТ

 

Розділ І. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації
 2. Інформація про замовника торгів
 3. Процедура закупівлі
 4. Інформація про предмет закупівлі
 5. Недискримінація учасників
 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок усунення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

 1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації
 2. Унесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
 2. Забезпечення тендерної пропозиції
 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
 4. Строк протягом якого пропозиції є дійсними
 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону
 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)
 8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
 2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V.  Оцінка  тендерної пропозиції

 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
 2. Інша інформація
 3. Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VІ. Результати торгів та укладення договору про закупівлю

 1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 2. Строк укладання договору
 3. Проект договору про закупівлю
 4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

Додаток 1. Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (таблиця 1). Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

Додаток 2. Інформація про технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі

Додаток 3. Гарантійний лист

Додаток 4. Форма „Тендерна пропозиція учасника-переможця”

Додаток 5. Проект договору  про закупівлю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в тендерній документації Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України „Про публічні закупівлі” (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
2. Інформація про замовника торгів:  
2.1. повне найменування: Державне агентство резерву України
2.2. місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28
2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: З питань щодо організаційної частини – головний спеціаліст Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей: Одінцова Лариса Анатоліївна, м. Київ, вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 235-17-42.

З питань щодо технічної частини –  начальник відділу зерна та продовольчих товарів  Управління державних резервів: Шкляр Лариса Петрівна, м. Київ, вул. Пушкінська, 28, тел. (044) 234-32-28.

3. Процедура закупівлі Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі  
4.1. назва предмета закупівлі: 28.21.1 – Печі та пічні пальники, частини до них; (39711360-0- Печі) (Печі твердопаливні типу „Буржуйка”)
4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції: Закупівля 28.21.1 – Печі та пічні пальники, частини до них; (39711360-0- Печі) (Печі твердопаливні типу „Буржуйка”)здійснюється без визначення окремих частин предмета закупівлі.
4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів:  ДО «Комбінат «Трикутник» (м. Кропивницький );

975 комплектів

4.4. строк поставки товарів: Продукція поставляється та закладається  до 15 грудня 2016 року
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції Валютою тендерної пропозиції є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції Тендерна пропозиція та всі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У разі надання будь-яких документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад та справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днівдо закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення  автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб – порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;

у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.

2. Унесення змін до тендерної документації  Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишилося не менше ніж сім днів;

зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів з:

–         інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (додаток 1 табл. 1);

–         інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (додаток 1 табл .2);

–         інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (додаток 2);

–         документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

 

Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

2. Забезпечення тендерної пропозиції Не вимагається замовником
3.  Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:

– закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;

– укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;

– відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;

– закінчення процедури закупівлі в разі не укладення  договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;

Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:

– відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;

–   непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

–  ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

–  ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;

– учасник має право:

– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону Кваліфікаційні критерії до учасників установлені відповідно до статті 16 Закону (додаток  1 табл. 1 до тендерної документації).

Вимоги, установлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та  відхиленні тендерної пропозиції  учасника  за зазначеною статтею, визначені у  додатку 1 табл. 2 до тендерної документації

6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій  гарантійний лист, оформлений згідно Додатку  3 до тендерної документації, який документально підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, зазначених у Додатку 2 до цієї документації.
7. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення  тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій
Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції :

(дата, час):

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

03.10.2016

 

Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;

електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із значенням дати та часу.

Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після  закінчення строку подання не  приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначається електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу

 

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції
1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

 

Оцінка тендерних пропозицій учасників здійснюється за єдиним критерієм „Ціна” без ПДВ. 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично шляхом застосування електронного аукціону.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Замовники та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

2. Інша інформація Формальними   (несуттєвими)   помилками вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме, – технічні помилки та описки:

– відсутність нумерації окремих сторінок, незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника  торгів;

Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи;

– орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів; або технічних помилок;

– зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації (наприклад: замість вимоги надати довідки в довільній формі учасник надав лист-пояснення);

Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону.

Замовник не зобов’язаний приймати тендерні пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що вказані.

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні тендерного комітету.

Усі рішення тендерного комітету оформлюють протоколом, у якому відображають результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні,  з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на засіданні тендерного комітету.

3. Відхилення тендерних пропозицій Тендерна пропозиція відхиляється замовником відповідно до статті 30 Закону,  у разі якщо:

учасник:

–   не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;

–         – не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

переможець:

–                       відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

–         не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

–         наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;

–         тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Розділ VI.  Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги в разі:

– відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

– неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

– порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;

– подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;

– допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;

– відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:

–         якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

–         якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

–         скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів;

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.

2. Строк укладання договору Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний  переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 

3. Проект договору про закупівлю Проект договору складено з урахуванням особливостей предмета закупівлі та зазначенням змін його умов  (додаток 5 тендерної документації)

 

4. Істотні умови, що обов’язково включається до договору про закупівлю Договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не  можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених у частині 4 статті 36 цього Закону.

Договір є нікчемним у разі випадків, визначених частиною 1 статті 37 Закону

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону,  замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув
6.  Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається замовником

 

 

 

Додаток 1

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (таблиця 1)

№ з/п Кваліфікаційна вимога Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі
1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані  договори на поставку печей із зазначенням контрагента тайого  контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

Для підтвердження вказаної інформації учасник повинен надати копію виконаного договору за 2015-2016 р.р., оригінал відгуку (виданий контрагентом, з яким було укладено договір із зазначенням дати і номеру договору та інформації про належне виконання договору стосовно якості, кількості та строків) та копії документів, що підтверджують  виконання і проведення розрахунків за договором.

Невиконання або виконання не в повному обсязі аналогічних договорів є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

№ з/п Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі
1. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (п.2 ч. 1 ст.17 Закону) Учасник надає довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Переможець надає інформацію у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

2. Суб’єкта господарювання  (учасника) протягом останніх трьох років було притягнуто до відповідальності за порушення передбачене п.4 ч.2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції” у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (п.4 ч.1 ст.17 Закону)

 

 

 

Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)  щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України

Переможець надає:

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) з посиланням на  Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України: (www.amc.gov.ua) в розділі „Діяльність у сфері державних закупівель”,  в якій переможець підтверджує, що протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.5. ч.1 ст.17 Закону). Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є  учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможець надає оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) виданого (их) відповідним органом Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те,  що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона в розшуку не значиться та не перебуває.

Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати подання документа.

4. Службова  (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.6 ч.1 ст.17 Закону) Учасники надають інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Переможець надає оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) виданого (их) відповідним органом Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те,  що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами),  вона в розшуку не значиться та не перебуває.

Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати подання документа.

5. Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (п.10 ч.1 ст.17 Закону) Учасники надають:

– інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності), щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Переможець надає:

–  копію антикорупційної програми;

– копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи

Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України „Про запобігання корупції”. У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь із вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.  

6. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). (ч.2.ст.17 Закону) Учасники  надають:

інформацію у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що учасник  не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Переможець надає:

Оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видану відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату подання документа.

Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, а також тендерну пропозицію (додаток 4), переможець повинен надати замовнику у строк, що не перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. У разі ненадання переможцем документів відповідно до вимог тендерної документації в зазначені строки – замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Учасник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

У разі виявлення факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Учасник, за власною ініціативою, може  надати інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, зазначених у статті 17 Закону, що міститься у відкритих реєстрах та перевіряється замовником самостійно.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Додаток 2

Технічні та якісні характеристики на  печі твердопаливні

типу «Буржуйка»

 1. До державного резерву на довгострокове зберігання підлягають постачанню,

прийманню та закладенню печі твердопаливні типу «Буржуйка» (далі – печі типу «Буржуйка»), які виготовлено не раніше 3-х місяців до початку постачання.

 1. Печі типу «Буржуйка», що підлягають постачанню, прийманню та закладенню

до державного резерву повинні відповідати за якістю, комплектністю, пакуванням та маркуванням   вимогам     чинної    нормативної       документації на печі  типу «Буржуйка», виготовлені за нормативним документом, якісні показники якого є не нижче ніж якісні показники для печей, які наведені у даних технічних вимогах.

 1. Якщо інше не зазначено у договорах на поставку та повідомленнях

Держрезерву України базовими параметрами печей типу «Буржуйка» вважаються параметри наведені у таблиці.

Таблиця

№ п/п Найменування параметрів Величина параметрів
1 Висота пічки, мм не більше 700
2 Ширина пічки, мм не більше 480
3 Довжина пічки, мм не більше 685
4 Вага, кг не більше 57
5 Максимальна потужність, кВт не менше 3
6 Номінальна потужність, кВт не менше 2,6
7 Коефіцієнт корисної дії, % не менше 60
8 Ємність топки, л не менше 40
9 Діаметр димоходу, мм не менше 100
10 Пройом отвору дверцят, мм не менше 240
11 Висота димоходу, м (рекомендується) не менше 4
12 Довжина дерев’яних полін, мм не менше 250
13 Час роботи на одному завантаженні палива, годин не менше 4
 1.    У пічці типу «Буржуйка» повинно бути місце для приготування їжі.
 2. Піч «Буржуйка» повинна бути виготовлена із жаротривкої котлової сталі товщиною не менше 4 мм  марки 15Х1М1Ф за ГОСТ 5949-75, або інших замінників, що за характеристиками відповідають  цій сталі.
 3. Корпус пічки повинен бути покритий (пофарбований) жаротривкою емаллю, що витримує температуру не менше 4000С.
 4. Комплектність печей типу «Буржуйка». Пічка типу «Буржуйка» складається з

частин:

–      корпус пічки;

–      дверцята;

–      ручка дверцят;

–      патрубок під’єднання до димоходу;

–      колосникова рішитка;

–      регулятор заслінки димоходу;

–      ящик для золи, що знімається;

–   іскроуловлювач, що має вигляд коробки, розміром 67 х 15 х 34 см, з двома

патрубками діаметром, що відповідає діаметру димоходу, упорною ручкою,

внутрішньою перегородкою та з шибером на передній стінці з можливістю

виймання;

–   димохідні труби довжиною 2 м  (2 шт.) та пристосування для їх з’єднання за

довжиною;

–      металевий лист розміром не менше 1485 х 1080 х 3 мм;

–      азбестовий лист розміром  не менше 1485 х 1080 х 6 мм;

–      азбестовий лист розміром 760 х 500 х 6 мм;

–      волокно базальтове за ДСТУ БВ.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93), 1 мішок вагою

10 кг;

–   керівництво з експлуатації;

–   кочерга для чищення пічки;

–   совок для сажи.

 1. Вид палива – дрова змішаних порід деревини.
 2. Маркування печей типу «Буржуйка». На пакувальному матеріалі або ящику

печі типу «Буржуйка» повинні бути ярлик або клеймо. Ярлик кріплять або заклеюють на пакувальному матеріалі або ящику, а клеймо наноситься на них незмиваною фарбою. Кожна піч типу «Буржуйка» запакована окремо у пакувальний матеріал або ящик.

Ярлик повинен мати такі дані:

–      найменування підприємства-виробника та його товарний знак;

–      номер договору;

–      кількість місць;

–      позначення діючих стандартів або іншої чинної нормативної документації,

відповідно до якої виготовлено та поставляються пічки типу «Буржуйка»;

–      номер місця;

–      нетто;

–      брутто;

–      дата виготовлення;

–      отримувач.

 1. Гарантійний термін зберігання печей типу «Буржуйка» становить не менше 10 років при дотриманні умов зберігання.
 2. При постачанні продукції Постачальник повинен надати наступні документи:

–      паспорт або сертифікат якості (виробника) на кожну партію продукції з

поміткою «На зберігання», в якому зазначено показники якості печей типу «Буржуйка»;

–      висновок санітарно-епідеміологічної експертизи;

–      протокол випробувань;

–      сертифікат відповідності;

–      сертифікат походження (при умові, якщо продукція завозиться на територію

України).

 1. Організація та координація робіт з контролю якості продукції здійснюється

УкрНДІ «Ресурс». Витрати, пов’язані з проведенням контролю за якістю продукції, відшкодовує Постачальник на договірних умовах.

 1. Постачальник відповідає за якість продукції протягом гарантійного терміну

зберігання, який зазначено у договорі між Постачальником та Державним агентством резерву України.

 1. Якісні показники печі типу «Буржуйка» повинні бути не нижче показників для печей, що наведені у ТУ У 29.7-00223237-685:2008.
 2. 15. Спеціальні вимоги.

У виробі, який підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву не можуть бути використані матеріали та комплектуючі, які суперечать переліку товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.           № 1147.

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Додаток 3

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

_________________________ (назва учасника) дійсно гарантує поставку до державного резерву печей твердопаливних типу «Буржуйка» в кількості  975 комплектів. Печі типу «Буржуйка», що підлягають постачанню, прийманню та закладенню до державного резерву повинні бути не нижче показників для печей, що наведені у ТУ У 29.7-00223237-685:2008.

У виробі, який підлягає постачанню, прийманню, та закладанню до державного резерву не можуть бути використані матеріали та комплектуючі, які суперечать переліку товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №1147.

Після поставки продукції ________________________ (назва учасника) надасть наступні документи:

 • приймальний акт форми Р-11
 • документи, що посвідчують якість предмету закупівлі:

– паспорт або сертифікат якості (виробника) на кожну партію продукції з поміткою «На зберігання», в якому зазначено показники якості печей типу «Буржуйка» в тому числі має бути зазначено, що гарантійний термін придатності становить не менше 10 років при дотриманні умов зберігання;

– висновок санітарно-епідеміологічної експертизи;

– протокол випробувань;

– сертифікат відповідності;

– сертифікат походження (при умові, якщо продукція завозиться на територію України).

 • рахунок-фактуру
 • податкову накладну.

 

 

 

 

ПІБ та посада особи, що підписала лист

 

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

«Тендерна пропозиція»

(подає Переможець на фірмовому бланку)

 

Ми ____________________________, надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю_______________________________ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці.

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю, грн. без ПДВ Ціна за одиницю, грн. з ПДВ* Загальна вартість, грн. з ПДВ*
             
             
Вартість пропозиції

 

Σ____________________________________ грн. (зазначається з ПДВ або без ПДВ*)

(цифрами та словами)

 

 

 

 

 

 1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантажування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.
 2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.
 3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (за наявності).

 

* У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ та в графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначають ціну без ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку.

 

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 5                                                                                                                                                  

               

Проект договору про закупівлю

 

            І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

 

Печі твердопаливні  типу „Буржуйка”

 

           ІІ. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ ТА  ВИМОГИ  ДО ЇХ ЯКОСТІ:

2.1. До державного резерву на довгострокове зберігання підлягають постачанню,

прийманню та закладенню печі твердопаливні типу «Буржуйка» (далі – печі типу «Буржуйка»), в кількості 975 комплектів, які виготовлено не раніше 3-х місяців до початку постачання.

2.2.Печі типу «Буржуйка», що підлягають постачанню, прийманню та закладенню

до державного резерву повинні відповідати за якістю, комплектністю, пакуванням та маркуванням   вимогам     чинної    нормативної       документації на печі  типу «Буржуйка», виготовлені за нормативним документом, якісні показники якого є не нижче ніж якісні показники для печей, які наведені у даних технічних вимогах.

 

2.3. Базовими параметрами печей типу «Буржуйка», вважаються параметри наведені у таблиці.

 

Таблиця

№ п/п Найменування параметрів Величина параметрів
1 Висота пічки, мм не більше 700
2 Ширина пічки, мм не більше 480
3 Довжина пічки, мм не більше 685
4 Вага, кг не більше 57
5 Максимальна потужність, кВт не менше 3
6 Номінальна потужність, кВт не менше 2,6
7 Коефіцієнт корисної дії, % не менше 60
8 Ємність топки, л не менше 40
9 Діаметр димоходу, мм не менше 100
10 Пройом отвору дверцят, мм не менше 240
11 Висота димоходу, м (рекомендується) не менше 4
12 Довжина дерев’яних полін, мм не менше 250
13 Час роботи на одному завантаженні палива, годин не менше 4
 1.    4.   У пічці типу «Буржуйка» повинно бути місце для приготування їжі.

2.5.  Піч «Буржуйка» повинна бути виготовлена із жаротривкої котлової сталі товщиною не менше 4 мм  марки 15Х1М1Ф за ГОСТ 5949-75, або інших замінників, що за характеристиками відповідають  цій сталі.

2.6.   Корпус пічки повинен бути покритий (пофарбований) жаротривкою емаллю, що витримує температуру не менше 4000С.

2.7.Комплектність печей типу «Буржуйка». Пічка типу «Буржуйка» складається з

частин:

–      корпус пічки;

–      дверцята;

–      ручка дверцят;

–      патрубок під’єднання до димоходу;

–      колосникова рішитка;

–      регулятор заслінки димоходу;

–      ящик для золи, що знімається;

–   іскроуловлювач, що має вигляд коробки, розміром 67 х 15 х 34 см, з двома

патрубками діаметром, що відповідає діаметру димоходу, упорною ручкою,

внутрішньою перегородкою та з шибером на передній стінці з можливістю

виймання;

–   димохідні труби довжиною 2 м  (2 шт.) та пристосування для їх з’єднання за

довжиною;

–      металевий лист розміром не менше 1485 х 1080 х 3 мм;

–      азбестовий лист розміром  не менше 1485 х 1080 х 6 мм;

–      азбестовий лист розміром 760 х 500 х 6 мм;

–      волокно базальтове за ДСТУ БВ.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93), 1 мішок вагою

10 кг;

–   керівництво з експлуатації;

–   кочерга для чищення пічки;

–   совок для сажи.

2.8. Вид палива – дрова змішаних порід деревини.

2.9. Маркування печей типу «Буржуйка». На пакувальному матеріалі або ящику

печі типу «Буржуйка» повинні бути ярлик або клеймо. Ярлик кріплять або заклеюють на пакувальному матеріалі або ящику, а клеймо наноситься на них незмиваною фарбою. Кожна піч типу «Буржуйка» запакована окремо у пакувальний матеріал або ящик.

Ярлик повинен мати такі дані:

–      найменування підприємства-виробника та його товарний знак;

–      номер договору;

–      кількість місць;

–      позначення діючих стандартів або іншої чинної нормативної документації,

відповідно до якої виготовлено та поставляються пічки типу «Буржуйка»;

–      номер місця;

–      нетто;

–      брутто;

–      дата виготовлення;

–      отримувач.

2.10. Гарантійний термін зберігання печей типу «Буржуйка» становить не менше 10 років при дотриманні умов зберігання.

2.11. При постачанні продукції Постачальник повинен надати наступні документи:

–      паспорт або сертифікат якості (виробника) на кожну партію продукції з

поміткою «На зберігання», в якому зазначено показники якості печей типу «Буржуйка»;

–      висновок санітарно-епідеміологічної експертизи;

–      протокол випробувань;

–      сертифікат відповідності;

–      сертифікат походження (при умові, якщо продукція завозиться на територію

України).

2.12.  Закладення печей типу «Буржуйка» здійснюється на Державні організації, що належать до сфери управління Держрезерву України, а саме: до ДО «Комбінат «Трикутник» – 975 комплектів.

2.13. Організація та координація робіт з контролю якості продукції здійснюється фахівцями УкрНДІ «Ресурс». Комісійно за участю представника Постачальника проводиться візуальний огляд, оцінка санітарно-гігієнічного стану та маркування споживчої та транспортної тари відповідно до чинних нормативних документів. Випробування продукції на відповідність вимог ДСТУ проводятьсяУкрНДІ «Ресурс», а у разі необхідності, в інших незалежних акредитованих лабораторіях, які визначає УкрНДІ «Ресурс».

Результати досліджень надаються державній організації, на яку здійснюється закладення продукції. Витрати, пов’язані з проведення контролю якості продукції відшкодовує Постачальник на договірних умовах. Вартість послуг з контролю якості не може перевищувати 0,8% від вартості продукції за даним договором.

2.14. Постачальник відповідає за якість продукції протягом гарантійного терміну

зберігання, який зазначено у договорі між Постачальником та Державним агентством резерву України.

2.15. Якісні показники печі типу «Буржуйка» повинні бути не нижче показників для печей, що наведені у ТУ У 29.7-00223237-685:2008.

2.16. Факт закладення Продукції до державного резерву оформлюється приймальними актами за формою Р-11.

2.17.   Спеціальні вимоги.

У виробі, який підлягає постачанню, прийманню та закладанню до державного резерву не можуть бути використані матеріали та комплектуючі, які суперечать переліку товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.           № 1147.

 

 

       IІІ.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:

 

3.1. Держрезерв проводить оплату продукції на розрахунковий рахунок постачальника після проведення перевірки якісних показників продукції на державних організаціях, що належать до  сфери управління  Держрезерву  України  та  отримання  оформленого  приймального акту форми № Р-11, рахунку-фактури та акту виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву.

Після оплати продукції Постачальник надає Держрезерву України податкову накладну.

3.2.Постачальник письмово звертається до Держрезерву України з пропозицією щодо конкретизації обсягів  та термінів поставки продукції.

Держрезерв України в залежності від обсягів реального фінансування  надсилає Постачальнику та державним організаціям повідомлення, в якому конкретизує обсяг поставки продукції.

3.3. Державна організація (комбінат), що належать до сфери управління Держрезерву, не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акта надсилає його із супровідним листом Постачальнику.

Постачальник надає приймальний акт до УкрНДІ „Ресурс” для проведення організації робіт з контролю за якісними показниками матеріальних цінностей.

Після проведення УкрНДІ „Ресурс” указаних робіт приймальні акти підписуються керівником інституту, скріплюються печаткою та надаються Постачальнику для передачі до Держрезерву.

3.4. Постачальник не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акта надсилає його до Держрезерву разом із супровідним листом,  рахунком-фактурою та актом виконання договору про закупівлю.

3.5. Строк оплати  кожної партії продукції: протягом 30 (тридцяти) робочих днів  з моменту отримання Держрезервом України документів, передбачених договором.

3.6.Транспортні витрати, а також витрати з приймання, сертифікації, подачі, прибирання вагонів, розвантаження, зберігання,витрати, пов’язані з проведенням контролю за якістю продукції та інші витрати,  необхідні для передачі товару Держрезерву несе Постачальник. Вартість послуг з розвантаження не може перевищувати 0,2% від вартості продукції за даним договором.

3.7. Держрезерв України має право зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків.

 

 

            ІV. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ: 

сума договору встановлюється у гривнях, виходячи із тендерної пропозиції переможця.

 

 1. V. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ:

5.1. Поставка продукції до державного резерву здійснюється виключно на державні організації, що належать до сфери управління Держрезерву на умовах поставки DDP у редакції ІНКОТЕРМС 2010 (Delivered, Duty Paid: продавець несе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару у місце поставки, включаючи витрати передбачені п.3.6. цього договору) а саме:

ДО «Комбінат «Трикутник»(м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка,3) – 975 штук.

5.2. Постачальник поставляє до Державного агентства резерву печі твердопаливні  типу „Буржуйка”, у термін до 15.12.2016

 

            . СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ: Строк дії договору до 30.12.2016  року.

 

VIІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Сплачувати за поставлену продукцію у строки визначені у цьому Договорі.

7.2 Замовник має право:

7.2.1 В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у 10-ти денний строк;

7.2.2 Замовник має право в односторонньому порядку до кінцевого терміну поставки зменшувати обсяги закупівлі, або ж розірвати Договір про закупівлю залежно від реального фінансування видатків, про що повідомляється Постачальнику протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення;

7.2.3 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 3.1 розділу III цього Договору;

7.2.4 У разі виникнення не передбачуваних обставин, зупинити поставку продукції, повідомивши про це Постачальника за 3 робочих дні до початку відвантаження продукції.

7.3. Постачальник зобов’язаний:

7.3.1 Письмово звернутись до Держрезерву з пропозицією щодо конкретизації обсягів та термінів поставки продукції.

7.3.2 Надати супровідним листом до Держрезерву рахунок-фактуру не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акту за формою Р-11.

7.3.3 Поставити продукцію у визначені терміни, встановлені цим Договором;

7.3.4 Поставити продукцію, якість якої відповідає вимогам, встановленим розділом П цього Договору;

7.4 Постачальник має право:

7.4.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену продукцію;

7.4.2 На дострокову поставку продукції за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3 У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-ти денний строк. Договір не може бути розірваний у випадку фактичного закладення продукції до державного резерву.

7.5. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5.1 Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

7.6. Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної  додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

 

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, зокрема, згідно з Законом України „Про державний матеріальний резерв” та іншими спеціальними нормативними актами України.

8.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, якщо це зумовлено:

недостатністю фінансування видатків Замовника з державного бюджету;

поставка здійснювалась в обсягах та умовах, які не відповідають Договору.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

9.2 Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 10-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин, тягне за собою втрату Стороною права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

9.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються регіональним відділенням Торгово-промислової палати України.

9.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1 Всі додатки, зміни та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

11.2.Взаємовідносини Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються чиним законодавством України.

11.3.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна одну про зміну місцезнаходження, банківських та інших реквізитів.

11.4.Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.